Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Pou Álvarez, Núria
Biologia de la conservació
   
nuria.pou@ctfc.es
973 48 1752 ()

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2007.

Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la biodiversitat impartit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Experiència

Tècnica de transferència i suport a la recerca. Principalment treballa en projectes de transferència amb l’administració catalana, i els seus projectes es focalitzen en el desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisió pels gestors en conservació de la biodiversitat, integrant un punt de vista científic a la planificació per la conservació.

A més, crea, gestiona i fa el manteniment de diverses bases de dades del Grup de Biologia de la Conservació, les quals faciliten la gestió de la gran quantitat d’informació de biodiversitat que es genera en el marc dels diferents projectes desenvolupats pel grup.