Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Giralt Jonama, David
Biologia de la conservació
   
david.giralt@ctfc.cat
973 48 1752 (289)

Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, des de l’any 2000 treballa al Grup de Biologia de la Conservació de l’Àrea de Biodiversitat del CTFC com a tècnic investigador, compaginant la transferència i la recerca.

L’objectiu final del seu treball és generar i transferir a la societat nous coneixements per a la presa de decisions que permetin compatibilitzar la conservació de la biodiversitat amb l’activitat humana, principalment agrícola i cinegètica. 

Ha participat o coordinat diferents estudis nacionals, i en menor mesura internacionals (ERANET), centrats a entendre la resposta dels ocells a l’activitat humana a través de diferents aproximacions, com són estudis de selecció d’hàbitat, ecologia del paisatge, biologia reproductiva, demografia, supervivència i viabilitat poblacional.

Té una llarga experiència en l’estudi i gestió del medi agrícola per a la conservació de les aus, incloent estudis d'avaluació de l’efectivitat de mesures de conservació, anàlisis demogràfics de diferents espècies amenaçades, la redacció de plans de recuperació o la identificació de zones agrícoles d’alt valor natural a Catalunya. Fruit d’aquests treballs i en col·laboració amb altres investigadors d’altres centres de recerca (UdL, EEZA, UAM, IREC), ha publicat diversos treballs i articles científics en l’àmbit de la conservació, l’ecologia i l’ornitologia. 

Articles científics

Robleño, I., Bota, G., Giralt, D. & Recasens, J. (2017) Biodiversity and Conservation 26: 133. https://doi.org/10.1007/s10531-016-1230-7

Cardador,L. Brotons, Ll. Mougeot, F., Giralt, D., Bota, G., Pomarol, M., Arroyo, B. (2015) Conservation traps and long-term species persistence in human-dominated systems. Conservation Letters. DOI 0.1111/conl.12160

Cardador,L.; De Cáceres, M.; Giralt, D.; Bota,G.; Aquilué, N.; Arroyo, B.; Mougeot, F.;  Cantero-Martínez, C.; Viladomiu, L.; Rosell, J.; Casas, F.; Estrada, A.; Álvaro-Fuentes, J.; Brotons, Ll. (2014). Tools for exploring habitat suitability for biodiversity under scenarios of rapid land use change. Agriculture, Ecosystems and Environment, 200, 119-125

 Cardador, L., de Cáceres, M., Bota, G., Giralt, D., Casas, F., Arroyo, B., Mougeot, F., Cantero, C., Moncunill, J., Butler, S., Brotons, Ll. (2014) A resource-based modelling framework to assess habitat suitability for steppe birds in semiarid Mediterranean agricultural systems. PlosOne. 9(3): e92790

Kvist, L., Giralt, D., Valera, F., Hoi, H., Kristin, A., Darchiashvili, G, Lovaszi, P. (2011). Population decline is accompained with loss of genetic diversity in the Lessser Grey Shrike Lanius minor. Ibis 153: 98-109.

McMahon, B.J., Giralt, D., Raurell, M., Brotons, L. & Bota, G. (2010). Identifying set-asides features for bird conservation and management in north-eastern Iberian pseudo-steppes. Bird Study, 57 (3): 289-300.

Giralt, D., Brotons, Ll, Valera, F., Kristin, A. (2008). The role of natural habitats in agricultural systems for bird conservation: the case of the threatened Lesser Grey Shrike. Biodiversity and Conservation v.17, nº8:1997-2012.

Giralt, D. & Valera, F., (2007). Population trends and spatial synchrony in peripheral populations of the endangered Lesser grey shrike in response to environmental change. Biodiversity and Conservation, 16: 841-856.

Llibres i monografies

Giralt, D., Rivas, J.L I Albero, J.C., (Eds.) 2010. El Alcaudón chico en España. Población reproductora en 2010 y método de censo . SEO-Birdlife. Madrid.