Personal /Gestió forestal multifuncional
Garcia Pausas, Jordi
Ecologia i gestió silvopastoral
   
jordi.garcia@ctfc.es
973 48 1752 (261)

Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat a la Universitat de Lleida (Gener 2011).

La seva tesi doctoral es va centrar en l'estudi d'alguns aspectes clau del cicle del carboni en prats de muntanya del Pirineu. Aquests estudis incloïen des dels estocs de C dels prats pirinencs fins alguns factors físico-químics i biològics que expliquen la dinàmica de la matèria orgànica (producció d'arrels i mineralització i estabilització de la matèria orgànica al sòl).

Més tard, gràcies a un contracte post-doctoral al James Hutton Institute (Aberdeen, Escòcia), va adquirir experiència en l'ús d'isòtops estables en experiments duts a terme en microcosmos. Allà va estudiar la relació entre les característiques físico-químiques del sòl i la mineralització de la matèria orgànica, amb especial interès per l'efecte priming.

Actualment treballa al CTFC gràcies a un contracte Juan de la Cierva-Incorporación. Els seus estudis actuals es centren en l'efecte del foc en l'activitat biològica del sòl i en el paper de les plantes en la recuperació de l'activitat i la funcionalitat biològica al sòl després del foc.