Personal /Bioeconomia i governança
Raddi, Adriano
Responsable de programa
   
adriano.raddi@ctfc.cat
973 48 1752 (232)

Doctor en economia forestal i llicenciat en ciències forestals. Treballa en el programa de producció forestal: fusta i bioenergia, desenvolupant tasques de suport transversals en temes relacionats amb el procés de presa de decisions i l'economia aplicada al sector forestal. La seva tasca es centra també sobre la bioeconomia i governança, des de l'òptica de les primeres baules de la cadena de valor (la biomassa o els productes d'enginyeria forestal), fins a una visió més holística i estratègica.

Ha publicat 23 articles relacionats amb les temàtiques esmentades. Actualment, coordina el projecte Interreg Europe BIO4ECO - Sustainable regional bioenergy policies: a game changer i aporta continguts quantitatius a l'Observatori Forestal Català. És el representant del CTFC en el Comitè gestor de la biomassa i en la junta del Clúster de Biomassa, així com en les comissions de Mercat de les AA.PP. i de Mercat industrial.

BIO4ECO: un canvi de joc en les polítiques regionals per a una bioeconomia sostenible. RETEMA, 194: 40-43, 2016.
www.retema.es/revistas/especial-bioenergia-D4H3i

Tancant el cercle de la bioeconomia. Silvicultura, 73: 32-35, 2016.

Importància econòmica del sector forestal a la Mediterrània, «Dossiers agraris» Institució Catalana d'Estudis Agraris, 12, Març 2012, pàg. 117-140.