Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Cristal, Irina
Precision Forestry (PrecFOR)- Noves eines per a la presa de decisions forestals.
   
irina.cristal@ctfc.es
973 48 1752 ()