Personal /FBS - INCAFUST / Transferència
Correal Mòdol, Eduard
   
973272181

Doctorat en tecnologia de la fusta. Excel·lent Cum Laude. Propietats químiques, físiques, mecàniques i resistents de la fusta e castanyer del sistema mediterrani català Setembre 2013  Universitat de Lleida. ETSEA. 

Màster Universitari d'Investigació en Sistemes i Productes Forestals. Qualificació d'excel·lent en el Treball de Final d'Estudis Octubre 2008  ETSEA. Universitat de Lleida

Enginyer de Forests. Qualificació d'excel·lent en el Projecte Final de Carrera Juliol 2004 ETSEA. Universitat de Lleida

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Màster de 1.100 hores Abril 2003 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida


Investigador responsable científico-tècnic de l'àrea de materials fusters i productes derivats a INCAFUST des de juliol de 2006

Enginyer de Forests. Grup de Treball d'Aprofitaments Forestals i Biomassa del CTFC. Suport tècnic a entitats públiques i privades per fomentar l'aprofitament i implantació de sistemes energètics alimentats amb biomassa forestal Juny 2005 - Juny 2006

Correal, E, Vilches M, Langbour, P,  Thevenon, MF, Gérard, J, Guibal. J. Physico-mechanical properties, durability and impregnability of Pinus uncinata from the Pyrenees. World Conference on Timber Engineering. Conference Innovators Ltd. August 2016

Correal E, Vilches M, Characterization of cross-laminated timber panels of Pinus sylvestris from Catalonia. 26TH International Conference on Wood Science and Technology (ICWST). Implementation of Wood Science in Woodworking sector. Proceedings. Zagreb: University of Zagreb. Innovawood. Zagreb Fair. October 2015

Correal, E, Vilches M. Properties of clear wood and structural timber of Pseudotsuga menziesii from the Mediterranean Spain. World Conference on Timber Engineering. Conference Innovators Ltd.  May 2014

Correal, E, Rabascall X, Cervera, T. , Baiges T. Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya.  Centre de la Propietat  2017

Correal E, Labèrnia, C, Gené, J, Campanero, M, Felip X.  Ús Responsable dels Productes Fusters en Elements Urbans
Ajuntament de Barcelona. Àrea d'Ecologia Urbana. 2017

Correal, E, Vilches, M; Gené, J. Guia de la fusta de les espècies forestals de Catalunya.  Incafust. Generalitat de Catalunya. DAAM. 2015