Personal /Bioeconomia i governança
Sevilla, Georgina
Malalties forestals
   

Ha cursat el Grau en Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida i actualment està cursant el màster en Enginyeria de Forest.

Ha cursat a  la mateixa universitat de Lleida el curs bàsic de defensa contra Incendis Forestals i el curs de Meteororologia i anàlisis del comportament del foc forestal.