Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Torrent Alsina, Laura
Biologia de la conservació