Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Sardà Palomera, Francesc
Biologia de la conservació
   
francesc.sarda@ctfc.cat
973 48 1752 ()

Biòleg doctorat en el camp de la biologia animal i l’ecologia. Els seus interessos científics es focalitzen sobretot en entendre la resposta de les espècies a les alteracions produïdes per l’activitat humana en hàbitats i ecosistemes, tant des d'una perspectiva a escala de paisatge com de l'ecologia del comportament, i amb l'objectiu de beneficiar la conservació de la biodiversitat.

La seva experiència es basa en la transferència de coneixements teòrics a la gestió aplicada del territori, així com la transferència de coneixements científics i tecnològics a l'administració. En els darrers deu anys ha dut a terme la seva activitat laboral a la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Ornitologia i el CTFC.

Sardà-Palomera, F., Bota, G., Padilla, N., Brotons, L. & Sardà, F. (2017) Unmanned aircraft systems to unravel spatial and temporal factors affecting dynamics of colony formation and nesting success in birds. Journal of Avian Biology 48: 1273 – 1280.

Cardador, L., Sardà-Palomera, F., Carrete, M. & Mañosa, S. (2013) Incorporating spatial constraints in different periods of the annual cycle improves species distribution model performance for a highly mobile bird species. Diversity and distributions 20: 515 - 528.

Sardà-Palomera, F., Brotons, L., Villero, D., Sierdsema, H., Newson, S. E. & Jiguet, F. (2012) Mapping from heterogeneous biodiversity data sources. Biodiversity and conservation 21: 2927 - 2948.

Sardà-Palomera, F., Puigcerver, M., Brotons, L. & Rodríguez-Teijeiro, J.D. (2012) Modelling seasonal changes in the distribution of Common quail Coturnix coturnix in farmland landscapes using remote sensing. Ibis 154: 703 - 713.

Sardà-Palomera, F., Bota, G., Viñolo, C., Pallares, O., Sazatornil, V., Brotons, L., Gomàriz, S. & Sardà, F. (2012) Fine scale bird monitoring from light Unmanned Aircraft Systems. Ibis 154: 177 - 183. 

Sardà-Palomera, F. Puigcerver, M., Vinyoles, D. & Rodríguez-Teijeiro, J.D. (2011) Exploring male and female preferences, male body condition and pair bonds in the evolution of sexual male agregations: the case of the common quail (Coturnix coturnix). Canadian Journal of Zoology 89: 325 - 333.

Rodríguez-Teijeiro, J.D., Sardà-Palomera, F., Nadal, J., Ferrer, X., Ponz, C. &  Puigcerver, M. (2009) The effects of mowing and agricultural landscape management on population movements of the common quail. Journal of Biogeography 36: 1891-1898.