Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Sardà Palomera, Francesc
Biologia de la conservació
   
francesc.sarda@ctfc.cat
973 48 1752 ()

Biòleg doctorat en el camp de la biologia animal i l’ecologia. Els seus interessos científics es focalitzen sobretot en entendre la resposta de les espècies a les alteracions produïdes per l’activitat humana en hàbitats i ecosistemes, tant des d'una perspectiva a escala de paisatge com de l'ecologia del comportament, i amb l'objectiu de beneficiar la conservació de la biodiversitat.

La seva experiència es basa en la transferència de coneixements teòrics a la gestió aplicada del territori, així com la transferència de coneixements científics i tecnològics a l'administració. En els darrers deu anys ha dut a terme la seva activitat laboral a la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Ornitologia i el CTFC.

Sardà-Palomera, F., Bota, G., Sardà, F. & Brotons, L. (2018) Reply to “a comment on the limitations of UAVs in wildlife research – the example of colonial nesting waterbirds". Journal of Avian Biology. DOI: 10.1111/jav.01902

Rodríguez-Teijeiro, J.D., Garcia-Galea, E., Sardà-Palomera, F., Jiménez-Blasco, I. & Puigcerver, M. (2018) Comment on: “Synchronizing biological cycles as key to survival under a scenario of global change: The Common quail (Coturnix coturnix) strategy” by Nadal, J., Ponz, C., Margalida, A. Science of the Total Environment. 635: 1556-1557

Giralt, D., Robleño, I., Estrada, J., Mañosa, S., Morales, M.B., Sardà-Palomera, F., Traba, J. y Bota, G. (2018) Manual de gestión de barbechos para la conservación de aves esteparias. Fundación Biodiversidad - CTFC.

Sardà-Palomera, F., Bota, G., Padilla, N., Brotons, L. & Sardà, F. (2017) Unmanned aircraft systems to unravel spatial and temporal factors affecting dynamics of colony formation and nesting success in birds. Journal of Avian Biology 48: 1273 – 1280.

Cardador, L., Sardà-Palomera, F., Carrete, M. & Mañosa, S. (2013) Incorporating spatial constraints in different periods of the annual cycle improves species distribution model performance for a highly mobile bird species. Diversity and distributions 20: 515 - 528.

Sardà-Palomera, F., Brotons, L., Villero, D., Sierdsema, H., Newson, S. E. & Jiguet, F. (2012) Mapping from heterogeneous biodiversity data sources. Biodiversity and conservation 21: 2927 - 2948.

Sardà-Palomera, F., Puigcerver, M., Brotons, L. & Rodríguez-Teijeiro, J.D. (2012) Modelling seasonal changes in the distribution of Common quail Coturnix coturnix in farmland landscapes using remote sensing. Ibis 154: 703 - 713.

Sardà-Palomera, F., Bota, G., Viñolo, C., Pallares, O., Sazatornil, V., Brotons, L., Gomàriz, S. & Sardà, F. (2012) Fine scale bird monitoring from light Unmanned Aircraft Systems. Ibis 154: 177 - 183.