Personal /Gestió forestal multifuncional
Pallarés Pascual, Mar
Gestió forestal sostenible
   

Llicenciada en Enginyeria Forestal per la UdL
Erasmus a la Universitat de Helsinki, especialitat en conservació biològica
Ha treballat com a tècnica de suport en diversos projectes relacionats en l'estudi de les dinàmiques forestals en un context de canvi global.
Actualment treballa al  grup de Gestió Forestal Sostenible donant suport en temes de planificació