Personal /Bioeconomia i governança
Górriz Mifsud, Elena
   
elena.gorriz@efi.int

Doctora per les Universitats de Lleida i Pàdua

Enginyera de Forests per la Universitat Politècnica de València

Màster en Economia de la Universitat de Barcelona.

També ha estudiat a Freiburg. Va realitzar el seu projecte final de carrera a l'Argentina i pràctiques a Finlàndia.

El 2008 va començar a treballar a EFIMED gestionant projectes, comunicació i formació.

Des de 2009 participa en projectes relacionats amb l'economia forestal, i ha treballat durant alguns períodes al CTFC.

Les seves principals línies de recerca són l'anàlisi d'instruments socioeconòmics per al desenvolupament rural i la bioeconomia:

  • Disseny i implementació d'instruments econòmics sostenibles per a les externalitats ambientals (amb especial atenció als Pagaments per Serveis Ambientals);
  • Capital social per a la cooperació en la gestió i ús dels boscos (innovació social, associacionisme);
  • Oferta de serveis ecosistèmics forestals (costos, motivacions per a la gestió forestal); i
  • Cadenes de valor en productes forestals no fusters (anàlisi econòmica i governança).

Górriz-Mifsud E, Burns M, Marini Govigli V. 2019. Civil society engaged in wildfires: Mediterranean forest fire volunteer groupings. Forest Policy and Economics 102:119-129.

Marini Govigli V, Górriz-Mifsud E, Varela E. 2019. Zonal travel cost approaches to assess recreational wild mushroom picking value: Trade-offs between online and onsite data collection strategies. Forest Policy and Economics 102: 51-65.

Górriz Mifsud E, Olza L. Montero E, Marini Govigli V. 2019. The challenges of coordinating forest owners for joint management. Forest Policy and Economics 99: 100-109.

Varela E, Górriz-Mifsud E, Ruiz-Mirazo J, López-i-Gelats F. 2018. Payment for targeted grazing: Integrating local shepherds into wildfire prevention. Forests 9: 464.

Nichiforel L, Wilhelmsson E, Wilkes-Allemann J, Stojanovski V, Stoyanov N, Keary K, Deuffic P, Weiss G, Thorsen BJ, Winkel G, Avdibegovic M, Dobsinska Z, Feliciano D, Gatto P, Gorriz-Mifsud E, Hoogstra M, Hrib M, Hujala T, Jager L, Jarský V, Jodlowski K, Lawrence A, Lukmine D, Pezdevsek Malovrh S, Nedeljkovic J, Nonić D, Krajter Ostoić S, Pukall K, Rondeux J, Samara T, Stojanovska M, Teder M, Scriban R, Sarvasova Z, Silingiene R, Sinko M, Vilkriste L, Vennesland B, Bouriaud L. 2018. How private are Europe’s private forests? A comparative property rights analysis. Land Use Policy76: 535-552.

Górriz-Mifsud E, Marini Govigli V, Bonet JA. 2017. What to do with mushroom pickers in my forest? Policy tools from landowners’ perspective. Land Use Policy 63:450-460.

Górriz-Mifsud E, Secco L, Da Re R, Pisani E, Bonet JA. 2017. Structural social capital and local-level forest governance: do they inter-relate? A mushroom permit case in Catalonia. Journal of Environmental Management 188 (1): 364–378.

Górriz-Mifsud E, Varela E, Piqué M, Prokofieva I. 2016. Demand and supply of ecosystem services in a Mediterranean forest: computing payment boundaries. Ecosystem Services 17: 53–63.

Górriz-Mifsud E, Secco L, Pisani E. 2016. Exploring the interlinkages between Governance and Social Capital: a dynamic model for forestry. Forest Policy and Economics 65:25-36.

Górriz-Mifsud E, Domínguez-Torres G, Prokofieva I. 2015. Understanding forest owners’ preferences for policy interventions addressing mushroom picking in Catalonia (north-east Spain). European Journal of Forest Research 134 (4) 585-598