Personal /Gestió forestal multifuncional
Vilà Vilardell, Lena
Ecologia i gestió silvopastoral