Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Alcaraz Capsada, Júlia
Biodiversitat i ecologia del paisatge