Personal /Gestió forestal multifuncional
Valor Ivars, Teresa
Ecologia i gestió silvopastoral
   
teresa.valor@ctfc.cat
973 48 1752 (316)

Becària de Recerca (Beca FPI, Ministeri d'Economia i Competitivitat).

Desenvolupa la seva tesi doctoral sota el títol "Underburn short and medium-term effects on Pinus trees" (Directors: Dr. Pere Casals Tortras, Dra. Míriam Piqué Nicolau i Dr. José Ramón González-Olabarria) en el marc del Projecte ForBurn, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

La tesi doctoral es centra en l'estudi a curt i mig termini dels efectes de la crema prescrita en pins mediterranis, concretament, en entendre com el foc prescrit afecta al metabolisme primari i secundari dels pins. L'objectiu final és contribuir a la base científica per a l'optimització de la prescripció de crema, per tal d'assolir els objectius de gestió i reduir al mínim els efectes negatius sobre l'ecosistema.

Valor, T., Ormeño, E., Casals P.2017. Temporal effects of prescribed burning on terpene production in Mediterranean pines. Tree physiology (accepted)

Valor, T., González-Olabarria, J.R., Piqué, M. 2015. Assessing the impact of prescribed burning on the growth of four European pines. Forest Ecology and Management, 343: 101-109

Valor, T., Piqué, M., López, B.C., González-Olabarria, J.R. 2013. Influence of tree size, reduced competition, and climate on the growth response of Pinus nigra Arn. salzmannii after fire. Annals of Forest Science, 70 : 503-513