Personal /Gestió forestal multifuncional
Valor Ivars, Teresa
Ecologia i gestió silvopastoral
   
teresa.valor@ctfc.cat
973 48 1752 (316)

Doctorada en Ecologia Terrestre - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2018

Màster en Ecologia Terrestre - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2011

Llicenciada en Ciències Forestals- Universitat Politècnica de València (UPV), 2008

Interessada en la comprensió dels mecanismes que determinen la composició, l'estructura i la dinàmica dels boscos. Amb la seva tesi doctoral, Efectes de les cremes prescrites sobre el vigor dels pins mediterranis, va adquirir experiència en dendrocronologia, en tècniques de cromatografia de gasos i en l'ús de dendrocronologia d'isòtops estables per obtenir informació sobre les respostes fisiològiques dels arbres als factors d'estrès ambiental.

 

Valor, T., Casals, P., Altieri, S., González-Olabarria, J. R., Piqué, M., Battipaglia, G. 2018. Disentangling the effects of crown scorch and competition release on the physiological and growth response of Pinus halepensis Mill. using δ13C and δ18O isotopes. Forest Ecology and Management424, 276-287.

Casals, P., Valor, T., Rios, A. I., Shipley, B. 2018. Leaf and bark functional traits predict resprouting strategies of understory woody species after prescribed fires. Forest Ecology and Management429, 158-174.

Valor, T., González-Olabarria, J. R., Piqué, M., Casals, P. 2017. The effects of burning season and severity on the mortality over time of Pinus nigra spp. salzmannii (Dunal) Franco and P. sylvestris L. Forest Ecology and Management, 406, 172-183.

Valor, T., Ormeño, E., Casals, P. 2017. Temporal effects of prescribed burning on terpene production in Mediterranean pines. Tree physiology37(12), 1622-1636.

Casals, P., Valor, T., Besalú, A., & Molina-Terrén, D. 2016. Understory fuel load and structure eight to nine years after prescribed burning in Mediterranean pine forests. Forest Ecology and Management, 362, 156-168.

Valor, T., González-Olabarria, J.R., Piqué, M. 2015. Assessing the impact of prescribed burning on the growth of four European pines. Forest Ecology and Management, 343: 101-109.

Valor, T., Piqué, M., López, BC., González-Olabarria, JR. 2013. Influence of tree size, reduced competition, and climate on the growth response of Pinus nigra Arn. salzmannii after fire. Annals of Forest Science, 70 (5): 503-513.