Personal /Gestió forestal multifuncional
Coll Mir, Lluís
Funcionament i dinàmica del bosc
   
lluis.coll@ctfc.cat
973 48 1752 (267)

Enginyer de forests per la Universitat de Lleida (1999) i doctor en ecologia forestal per la Universitat Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 2003).

Després de realitzar una estada post-doctoral a la Universitat de Québec à Montréal (2004 i 2005), s'incorpora al CTFC amb un contracte Juan de la Cierva (2006-2008). Posteriorment desenvolupa un contracte Ramon y Cajal a la mateixa institució (2009-2014).

L'any 2016 s'incorpora a la Universitat de Lleida com a professor lector però continua vinculat al CTFC com a investigador adscrit. És també investigador associat del CREAF (des del 2011) i del Centre d'Étude de la Forêt del Québec (des del 2015).

En els darrers 10 anys ha participat en projectes de recerca de les principals convocatòries nacionals (Pla Nacional de I+D+i, Organisme Autònom de Parcs Nacionals, Fundació Biodiversitat) i internacionals (Programa Interreg, 7é Programa Marc, LIFE +, Programa ERANET), exercint d'investigador principal en alguns d'ells. També ha coordinat diferents convenis amb l'administració catalana i ha participat com a representant nacional en el comitè gestor de tres accions COST (E-47, FP1206 i CA15226). Ha dirigit 2 tesis doctorals (2013, 2015) i en l'actualitat en dirigeix dues més.

Ha participat en més de 80 publicacions científiques, entre les quals destaquen més de 50 articles en revistes indexades (SCI), 4 capítols de llibre i diversos articles de divulgació. També ha participat en l'organització de diferents esdeveniments científics, essent l'organitzador principal de la 5ª Conferència Internacional de Pins Mediterranis (Medpine5, Solsona, 2014).

En l'actualitat és editor associat de la revista European Journal of Forest Research (des del 2013). Anteriorment també ha estat membre del comitè editorial de les revistes New Forests (2010-2013) i Canadian Journal of Forest Research (2011-2016).

Ameztegui A, Cabon A, de Cáceres M, Coll L (2017) Managing stand density to enhance the adaptability of Scots pine stands to climate change: a modelling approach. Ecological Modelling 356: 141-150.

Sánchez-Pinillos M., Coll L., De Cáceres M., Ameztegui A (2016). Assessing the persistence capacity of communities facing natural disturbances on the basis of species response traits. Ecological indicators 66: 76-85. 

Martín-Alcón S., Coll L. (2016) Unraveling the relative importance of factors driving post-fire regeneration trajectories in non-serotinous Pinus nigra forests. Forest Ecology and Management 361: 13-22.

Ameztegui A., Coll L., Brotons L., Ninot J.M. (2016) Land-use legacies rather than climate change are driving the recent upward shift of the mountain treeline in the Pyrenees. Global Ecology and Biogeography 25: 267-273. 

Nocentini, S., Coll L. (2013) Mediterranean forests: human use and complex adaptive systems. In: Messier C., Puettmann K.J. & Coates K.D. (Eds.) Managing Forests as complex adaptive systems. Building resilience to the challenge of global change. The Earthscan Forest Library (series). Routledge. NY, USA.

Ameztegui A., Coll L. (2013) Unraveling the role of light and biotic interactions on seedling performance of four Pyrenean species along environmental gradients. Forest Ecology and Management 303: 25-34.

Coll L., Camarero J.J., Martínez de Aragón J. (2012) Fine roots seasonal dynamics, plasticity and mycorrhization in two coexisting Mediterranean oaks with contrasting aboveground phenology. Ecoscience 19(3): 238-245. 

Coll L., Schneider R., Berninger F., Domenicano S., Messier C. (2011) Quantifying the effect of nitrogen induced physiological and structural changes on poplar growth using a process-based model. Tree Physiology 31: 381-390.

Coll L., González-Olabarria J.R., Mola-Yudego B., Pukkala T., Messier C. (2011) Predicting understory maximum shrubs cover using altitude and overstory basal area in different Mediterranean forest. European Journal of Forest Research 130: 55-65.