Solsona, 8 i 10 de Novembre de 2018
Sala d'actes del Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Situació actual i reptes de futur
Programa_
10 Novembre. Sala Polivalent Solsona
Inauguració a càrrec del conseller l’interior, Miquel Buch
9:00 - 9:25
Benvinguda i introducció: L’incendi del 98. Passat, present i futur dels Grans Incendis Forestal. Francesc Boya, Bombers de la Generalitat
9:25 - 9:45
L’impacte de l’incendi del 98. Visió del territori. Marina Vilaseca, membre de l’Arada
9:45 - 10:05
El punt de vista de les associacions de defensa forestal en el marc dels grans incendis. ADF’s del Solsonès
10:05 - 10:25
L’associacionisme de la propietat forestal. Model organitzatiu. Diputació de Barcelona
10:25 - 10:50
Adaptació de la gestió forestal als escenaris de risc d’incendi actuals. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Descans
11:10 - 11:35
Gestió participativa d’incendis forestals. Una via per adaptar-se. Iago Otero, Universitat de Humboldt, Berlín
11:35 - 12:00
L’impacte dels grans incendis forestals al territori. Gestió de les xarxes i informació a la població. Protecció de les zones d’interfície urbanoforestal. Enric Cano, Bombers de la Generalitat
Descans
12:20 - 14:00
El model de les taules del foc. Taula debat.
Representants de Pau Costa Foundation, ADF, Consorci Forestal de Catalunya, Universitat de Humboldt, Bombers de la Generalitat, CTFC, Diputació de Barcelona, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i Departament de Territori i Sostenibilitat
14:00 - 14:15
Comiat