Personal /Bioeconomia i governança
Maneja Zaragoza, Roser
Sistemes socioecològics
Natura i salut
EH2Lab
   
973 48 1752 ()

Roser Maneja és doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2011). És investigadora del CTFC i professora associada del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Coordinadora de l'EH2Lab al CTFC.

Membre del grup de recerca de Geografia aplicada al Departament de Geografia a la UAB i professora visitant del CIGA (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental), Mèxic. La seva experiència comprèn, principalment, els següents camps de recerca sobre canvi global: indicadors socioecològics en paisatges mediterranis; biodiversitat urbana; medi ambient i salut humana; comunicació i divulgació científica i àrees naturals protegides (Reserves de la Biosfera). Actualment coordina l’especialització de Canvi global i el mòdul de Canvi global en el Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de l’ICTA-UAB.

Co-supervisa quatre tesis doctorals i té diverses publicacions científiques i de divulgació relacionades amb els temes anteriors.

Knobel, P.; Dadvand,P.; Maneja, R. (2019). A systematic review of multi-dimensional quality assessment tools for urban green spaces. Health and Place, Volume 59, September 2019.

Weckmüller, H.; Barriocanal, C.; Maneja, R.; Boada, M. (2019). Factors Affecting Traditional Medicinal Plant Knowledge of the Waorani, Ecuador. Sustainability 2019, 11, 4460; doi:10.3390/su11164460.

Marlès, J.; Boada, M.; Campanera, J.M; Bach, A.; Ruiz, I.; Maneja, R. Sánchez, S.; Pallarès, M.; Barriocanal, C. (2019). How urban green management is influencing passerine birds’ nesting in the Mediterranean: A case study in a Catalan city. Urban Forestry & Urban Greening 41 (2019) 221–229.

Romanillos, T.; Maneja, R.; Vargas, D.; Badiella, Ll.; Boada, M. (2018). Protected Natural Areas: In Sickness and in Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 2182; doi:10.3390/ijerph15102182.

Barnaud, C.; Antona, M; Boada; Choisis, J.P; Cibien, C.; Corbera, E.; Deconchat, M.; Dendoncker, N.; Garnier, S.; Maneja, R.; Mathevet, R.; Moreau, C.; Muradian, R.; Reyes-Garcia, V.; Salliou, N.; Sirami, C.; Vialatte, A. (2017). Ecosystem services, social interdependencies and collective action in agrarian social-ecological systems. Ecology and Society