Knowledge / Books and manuals
Title:
Gestió forestal adaptativa i naturalística a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: experiències en alzinars, castanyedes i pinedes
Aquesta publicació s’adreça especialment al personal tècnic i gestor d’espais forestals dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, si bé és d’aplicació en altres espais forestals del nostre context. Es recullen la descripció i conclusions de les experiències realitzades en el marc del projecte LIFE MixForChange (2016-2022), a partir de la col·laboració entre el CTFC i la Diputació de Barcelona.

Aquestes experiències es basen en l’aplicació, a l’hivern 2018- 19, d’una silvicultura amb criteris naturalístics i d’adaptació al canvi climàtic en un total de 3 finques públiques. Per caracteritzar l’efecte d’aquesta silvicultura sobre múltiples indicadors silvodasomètrics i d’adaptació al canvi climàtic s’han instal·lat 16 parcel·les de seguiment peu a peu, amb vocació d’esdevenir parcel·les de seguiment permanent. Aquestes parcel·les es mesuren abans i just després de les intervencions, i al cap de 2 períodes vegetatius.

A més dels resultats obtinguts en aquestes parcel·les, l’avaluació d’aquesta silvicultura es completa amb les conclusions obtingudes al conjunt de 85 parcel·les permanents d’inventari instal·lades dins el projecte, per tal de mostrar les tendències generals obtingudes en les gairebé 200 ha forestals demostratives del projecte.

El projecte LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060) està finançat pel programa LIFE de la Unió Europea.
Authors:
Coello, J., Collado, E., Beltrán, M., Piqué, M.
Year:
2022
ISBN:
9788409483525
Promoter Institution:
Diputació de Barcelona; CTFC