Esdeveniments
Properament /
Esdeveniments anteriors /
Visions, enfocaments i experiències
en bioeconomia circular forestal

Barcelona, 13 Novembre 2018 >

Situació actual i reptes de futur

Solsona, 8,10 Novembre 2018 >The European Parliament hosts a session on Forest Bioeconomy in Southern Europe

Brussels, 10 October 2018 >