PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA
L'Estratègia de
Recursos Humans
per als Investigadors
(HRS4R)

L’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (HRS4R) és un mecanisme europeu per donar suport a les institucions de recerca en la implementació dels principis i pràctiques inclosos en la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors. Aquests tractats incorporen un conjunt de principis i requeriments que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors i de les institucions que els contracten o els financien. Ambdós documents es consideren elements clau en les polítiques de la Unió Europea per incrementar la transparència de les condicions laborals i l’atractiu de les entitats de recerca, elements vitals en l’estratègia europea de creixement econòmic.

La implementació de l'Estratègia de Recursos Humans a les institucions de recerca s'articula en 5 etapes:

Etapa 1: Anàlisi interna en el marc de la pròpia institució.

Etapa 2: Desenvolupament del contingut de l’Estratègia de Recursos Humans i del corresponent Pla d’Acció. Publicitat i submissió a la Comissió Europea.

Etapa 3: Reconeixement per part de la Comissió Europea i obtenció de la distinció "HR Excellence in Research".

Etapa 4: Implementació de les mesures del Pla d’Acció i auto-avaluació al final del primer període de 2 anys

Etapa 5: Avaluació externa al final del període de 4 anys i renovació de la distinció per part de la Comissió Europea.

L’Estratègia de Recursos Humans al CTFC

L’any 2013, el CTFC va signar la carta d’adhesió als principis inclosos en la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors.

Durant la segona meitat de l’any 2014 i la primera de l’any 2015, el CTFC ha elaborat la seva pròpia Estratègia de Recursos Humans i el Pla d’Acció corresponent al període 2015-2018, el qual ha estat aprovat per la Junta de la institució. L'octubre del 2015, el CTFC ha obtingut la menció de "HR Excellence in Research" de la Comissió Europea, essent reconegut com a "Institució de recerca europea que promou un ambient de treball favorable i motivador". Pots veure el CTFC i la resta d'institucions reconegudes per la HRS4R al llistat d'EURAXESS.

Durant el període 2015-2019, en l’anomenada “Fase d’Implementació”, el CTFC ha implementat el Pla d’Acció del 2015. Al llarg de l’any 2020 s’ha realitzat l’avaluació interna de la feina feta i s’ha redefinit un nou pla d’acció (Pla d’Acció Revisat) que s’implementarà durant el període 2020-2022, prèvia aprovació per part de la Comissió Europea en l’anomenada Avaluació Provisional. Pots consultar el document elaborat aquí.

 

Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.