Treballa
amb nosaltres
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) implementa una estratègia de RRHH que inclou un Pla d’Igualtat d’Oportunitats. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) compta amb la menció de “Human Resources Excellence in Research” (HRS4R) de la Comissió Europea, que la reconeix com a institució de recerca europea que promou un ambient de treball favorable i motivador. Els procediments de sel.lecció de personal segueixen els principis del OTM-R.

AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) PER A L’ANY 2024:

Ofertes en curs
24-07-00042 Tècnic-a Contractació Administrativa Pública
24-07-00041 Tècnic-a Política Forestal i Governança
24-07-00040 Researcher offer within the Project H2020 FIRE-RES Innovative Technologies and Socio-Ecological-Economic Solutions for FIRE Resilient Territories in Europe
24-07-00039 Analyst in forest restoration, management and disturbance impacts on biodiversity & ecosystem services under global
24-07-00038 Tècnic-a suport Sòls i Adobs
24-07-00037 Tècnic-a de gestió Silvopastoral
24-07-00036 Tècnic-a Especialista TIC i TIG. Suport N1
24-07-00035 Tècnic-a suport treball de camp. Grup PAM
24-06-00034 Senior Post Doctoral Offer in remote sensing
24-06-00031 Business and Market Solutions Manager (ampliat termini fins 23 de juliol)

Ofertes tancades
24-05-00021 Responsable de planta (Hub Tecnològic) (ampliat termini fins el 21/06/2024)
24-05-00023 Tècnic-a de manteniment de producció (ampliat termini fins el 21/06/24)
24-06-00033 Tècnic-a de suport seguiment i gestió de dades biodiversitat
24-06-00032 Tècnic-a especialista en química analítica
24-06-00030 Especialista en ecologia, gestió forestal i ciència de dades
24-06-00029 Especialista KTT D+I gestió forestal i incendis forestals
24-05-00028 Direcció adjunta transferència
24-05-00026 Cap de colla brigada Forestal
24-05-00027 Motoserrista
24-05-00025 Post-Doctoral offer in Ecohydrological modelling and forest management
24-05-00024 TÉCNIC-A ESPECIALISTA EN SOSTENIBILITAT, CIÈNCIES DEL SÒL I MODELITZACIÓ
24-05-00023 Tècnic/a de manteniment de producció
24-05-00022 Tècnic/a en fusteria i producció industrial
24-05-00021 Responsable de planta (Hub Tecnològic)
24-05-00020 Tècnic-a gestió Silvopastoral
24-05-00019 AGS Tècnic-a suport treball de camp
24-05-00018 UNESCOMED Coordinator offer
24-04-00017 Business and Market Solutions Manager
24-04-00016 Gestor/a de dades de recerca
24-04-00013 Tècnic-a especialista en traducció i redacció de textos científics en anglès i en contractació pública
24-04-00014 Tècnic/a de suport a la recerca
24-03-00012 Tècnic-a de suport en Silvicultura i gestió d’espais agroforestals
24-03-00011 Tècnic-a especialista en modelització de malalties forestals
24-03-00006 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament de dades Biodiversitat
24-03-00010 Tècnic-a especialista en treball de camp per al cens d'ocells
24-03-00009 Tècnic/a especialista en el treball de camp per marcatges d'ocells i cens d'ocells esteparis
24-03-00008 Tècnic/a especialista en treball de camp per a la realització de censos d'ocells esteparis
24-03-00007 Tècnic/a especialista en treball de camp per a la realització de censos d'ocells esteparis
24-03-00005 Tècnic/a turisme grup micologia i tubicultura
24-03-00004 International Project Manager_RES-MAB.pdf
24-03-00003 Tècnic/a suport – Auxiliar àrea de Serveis
24-03-00002 Tècnic/a de suport en medi ambient
24-03-00001 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu
24-02-00008 Especialista KTT & D+I (N0) en l’àmbit de la silvicultura, la planificació forestal multifuncional i la bioeconomia
24-02-00007 Especialista KTT & D+I (N1) en l’àmbit de la silvicultura, la gestió forestal multifuncional i l’adaptació al canvi climàtic
24-02-00006 Tècnic/a en selecció en espècies agroforestals
24-02-00005 Comunicació
24-02-00004 Junior Researcher on Forest and Rural Sociology
24-02-00003 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament de dades de biodiversitat
24-02-00002 Post-doctoral offer in environmental modelling and landscape planning
24-02-00001 Post-doctoral offer in computational mathematics
24-01-00006 Post-Doctoral offer in Ecohydrological modelling and forest management
24-01-00005 Cap de l’Oficina de Promoció de Projectes
24-01-00004 Especialista de transferència de coneixement i tecnologia (KTT) Forestal a les zones de muntanya
24-01-00003 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la biodiversitat
24-01-00002 Expert/a en programació i gestió de bases de dades
24-01-00001 Tècnic/a ENGINYER/A DE FORESTS o similars
23-12-00004 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu
23-12-00003 Post-Doctorate contract on Wildfires and Forest Resilience
23-12-00002 Tècnic/a de suport ECOFUN
23-12-00001 Researcher on Ecosystem Services Economics
23-11-00010 R+D+I Project Manager offer
23-11-00009 Post-Doctoral opportunity within the EU-funded project eco2adapt: “Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests”
23-11-00008 Postdoc specialist in organic Chemestry and Biomass
23-11-00007 Investigador en governança, sensibilització i comunicació de la gestió forestal pública
23-11-00006 Responsable de Recursos Humans
23-11-00005 Researcher on Forest Ecosystem Services Economics
23-11-00004 Tècnic/a en informació i cartografia de biodiversitat
23-11-00003 Tècnic/a en modelització de la Biodiversitat
23-11-00002 Tècnic/a especialista en treball de camp i anàlisis de dades de seguiment de Fauna
23-11-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp en mètodes de seguiment de Fauna
23-10-00002 Tècnic/a de suport a recerca en àmbit socio-economia forestal
23-10-00001 PhD Contract on Wildfires and Forest Resilience
23-09-00003 FI-AGAUR 2024 PhD on precision forestry and forest utilization mechanization and biomass
23-09-00002 Enginyer/a Industrial (especialitat mecànica, termodinàmica o similar)
23-09-00001 Especialista en tecnologies de la informació geogràfica i planificació espacial multi-objectiu
23-08-00003 Tècnic/a especialista en tecnologia de la fusta
23-08-00002 Investigador post-doctoral especialista en tecnologia de la fusta
23-07-00006 Tècnic/a en programació i gestió de bases de dades
23-08-00001 Post-doctoral / Senior researcher offer in computational mathematics
23-07-00005 Tècnic/a en Treball de Camp – Auxiliar Laboratori
23-07-00004 Tècnic/a en diversitat vegetal i microbiana edàfica
23-07-00003 Expert/a en programació i Gestió de bases de dades
23-07-00002 Doctoral researcher in silviculture and forest dynamics
23-07-00001 Researcher in Socio-Economy & Governance
23-06-00006 Technician / Researcher offer in landscape ecology, environmental modelling, and forest planning
23-06-00005 Tècnic/a de laboratori en Química Analítica Aplicada - INVESTIGO
23-06-00004 Tècnic de recerca junior en sòcio-economia forestal - INVESTIGO
23-06-00003 Tècnic/a especialista en micologia i cultiu de tòfones - INVESTIGO
23-06-00002 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu
23-06-00001 Offer in biodiversity restoration & ecosystem services provision
23-05-00012 Tècnic/a de laboratori en Química Analítica Aplicada - INVESTIGO
23-05-00011 Tècnic/a especialista en Ecologia i Gestió de Sistemes Silvopastorals - INVESTIGO
23-05-00010 RESEARCHER ON RISK AWARENESS AND COMMUNICATION
23-05-00009 Tècnic/a especialista en silvicultura i gestió d'espais agroforestals - INVESTIGO
23-05-00008 Doctoral researcher in silviculture and forest dynamics
23-05-00007 Tècnic/a especialista en tecnologies de producció i transformació de planta aromàtica i medicinal - INVESTIGO
23-05-00006 Investigador/a sobre ecosistemes forestals i canvi global - INVESTIGO
23-05-00005 Enginyer de Camins, Canals i Ports – Urbanista
23-05-00004 Estudis comerç i màrqueting
23-05-00003 Tècnic/a en treball de camp – Auxiliar Laboratori
23-05-00002 Tècnic/a especialista en noves tecnologies pel seguiment de la biodiversitat - INVESTIGO
23-05-00001 Tècnic/a especialista treball de camp
23-04-00006 Researcher in Socio-Economy & Governance
23-04-00005 Cap de grup en socio-economia i governança dels sistemes rurals
23-04-00004 Tècnic/a de suport a la recerca - INVESTIGO
23-04-00003 Tècnic/a especialista treball de camp
23-04-00002 Enginyer/a superior industrial (especialitat mecànica, termodinàmica o similar)
23-03-00016 Investigador Sènior en Socioeconomia Forestal
23-04-00001 Post-Doctoral offer in landscape ecology, environmental modelling, and forest planning
23-03-00015 Researcher on Economic Valuation of Ecosystem Services
23-03-00014 Tècnic/a recercador/a en gestió Pastoral i Forestal
23-03-00013 Tècnic/a en Gestió Forestal Multifuncional
23-03-00012 Tècnic/a de suport a la recerca
23-03-00011 Tècnic de suport a recerca en àmbit socio-economia forestal
23-03-00010 Tècnic/a especialista en treball de camp en mètodes de seguiment de fauna
23-03-00008 European Project Deputy Coordinator offer
23-03-00007 Postdoc position on ecology and management of agrosilvopastoral systems
23-03-00006 Tècnic/a especialista en seguiment i tractament de dades de biodiversitat
23-02-00014 Cap de programa adjunt Bioeconomia i Governança
23-03-00005 Auxiliar Administratiu
23-03-00004 Tècnic/a especialista en gestió de projectes
23-03-00003 Responsable de Projectes transversals
23-03-00002 Responsable de Recursos Humans
23-03-00001 Gerència
23-03-00009 Tècnic/a especialista en gestió i planificació forestal
23-02-00013 Estudis comerç i màrqueting
23-02-00012 Enginyer/a superior industrial (especialitat mecànica, termodinàmica o similar)
23-02-00011 Personal investigador amb formació en Química, Farmàcia, Biotecnologia, Agronomia o Biologia
23-02-00010 Tècnic/a en relacions diversitat florística i fertilitat del sòl
23-02-00009 Tècnic/a en paisatges resilients i serveis ecosistèmics socials i culturals
23-02-00008 Tècnic/a investigador en malalties forestals / Enginyeria Forestal
23-02-00007 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu- Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00006 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Resolució de problemes - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00005 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Creació de continguts digitals - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00004 Tècnic/a especialista contractació administrativa: digitalització de processos en la implementació del GEEC 2.0 - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòri
23-02-00003 Tècnic/a suport àrea de Serveis - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00002 Tècnic/a especialista en Sistema de gestió dels sistemes de qualitat i medi ambient ISO/EMAS - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00001 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la Biodiversitat
23-01-00010 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament / gestió de dades de biodiversitat - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00009 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament de dades de biodiversitat - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00008 Tècnic/a especialista en gestió forestal i planificació forestal - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00007 Tècnic/a de suport a recerca en àmbit sociologia i governança forestal - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00006 Tècnic/a de suport a recerca en àmbit economia forestal - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00005 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00004 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00003 Tècnic/a especialista en RRHH en administracions públiques - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00002 Tècnic junior de gestió de projectes - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00001 Postdoc especialista en patologia vegetal
22-12-00004 Water Economics Specialist
22-12-00003 RESEARCHER ON FOREST POLICY AND GOVERNANCE
22-12-00002 PhD Contract on Soil and Forest Management
22-12-00001 Personal investigador en formació en química orgànica
22-11-00018 Researcher on Social dimensions of Nature Based Solutions
22-11-00017 Tècnic/a en modelització de la biodiversitat
22-11-00016 Tècnic/a en cartografia de la biodiversitat
22-11-00015 Graduat/da en ciències ambientals
22-11-00014 Forest biodiversity, Carnivore conservation in human-dominated landscapes & Biodiversity data management for applied conservation
22-11-00012 POSTDOC POSITION ON FOREST MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION
22-11-00013 Coordinació adjunta del LIFE Uncinata
22-11-00009 POST-DOCTORAL OFFER WITHIN THE EUROPEAN PROJECT InterRest- BiodivERsA
22-11-00011 Direcció adjunta de recerca
22-11-00010 Auxiliar Manteniment
22-11-00007 Tècnic/a especialista en ecologia, biodiversitat, serveis ecosistèmics i gestió dels ecosistemes forestals
22-11-00008 Tècnic/a especialista en mètodes de monitoratge de vertebrats, Gestió i Anàlisis de dades
22-11-00006 Tècnic/a especialista en transferència de tecnologia i innovació
22-11-00005 Researcher on Natural Resources and Rural Economics
22-11-00004 Contractació per tasques tècniques de l’Agència Nacional EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council)
22-11-00003 Tècnic especialista de la cadena de valor dels biocombustibles agroforestals
22-11-00001 European Project Management Specialist
22-11-00002 PhD CONTRACT OFFER IN BIODIVERSITY CONSERVATION AND PHOTOVOLTAIC RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT
22-10-00003 FI-AGAUR 2023 PhD ON FOREST MANAGEMENT AND BIODIVERISTY CONSERVATION
22-10-00002 Post-doc especialista en química orgànica i biomassa
22-10-00001 Responsable de projectes transversals
22-09-00003 Tècnic/a en Gestió Multifuncional
22-09-00002 Tècnic/a de suport a la recerca
22-09-00001 Tècnic/a especialista de conservació i millora de recursos genètics en espècies forestals/agroforestals
22-08-00002 Tècnic/a especialista de conservació i millora de recursos genètics en espècies forestals/agroforestals
22-08-00001Tècnic/a en informació de biodiversitat
22-07-00009 Researcher in Socio-Economy & Governance
22-07-00005 Responsable de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST)
22-07-00008 Cap de Programa de Bioeconomia i Governança
22-07-00007 Contractació per la coordinació del Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
22-07-00006 Post-Doctoral offer within the Project H2020 FIRE-RES “Innovative Technologies and Socio-Ecological-Economic Solutions for FIRE Resilient Territories in Europe”
22-07-00004 Tècnic/a de suport a la recerca en el marc del projecte “Els efectes llegat dels cultius mixtes de farratges ecològics com a eina d’optimització de la productivitat agronòmica i el medi ambient”
22-07-00003 Tècnic/a especialista en paisatges resilients i serveis ecosistèmics socials i culturals
22-07-00002 Project Manager offer
22-05-00006 Auxiliar de manteniment
22-07-00001 Tècnic/a especialista en gestió forestal i incendis forestals
22-06-00006 Tècnic/a en gestió de projectes
22-06-00005 Tècnic/a especialista en gestió forestal i biodiversitat
22-06-00004 Tècnic/a especialista en gestió forestal i incendis forestals
22-06-00002 Expert/a en sistemes d'informació geogràfica i planificació espaial multi-objectiu
22-06-00001 Técnic/o cualificado en simulación del estrés hídrico en matorrales (PROYECTO MATOSEG, Fundación Biodiversidad)
22-05-00005 Tècnic/a especialista en Micologia
22-05-00004 Scientific Communication Officer
22-05-00003 Tècnic/a en modelització de biodiversitat
22-05-00002 Junior Researcher in Socio-Economy & Governance
22-05-00001 Tècnic/a de suport a la recerca en el marc del projecte 'Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area (SUSFORAGE)'
22-04-00004 Tècnic/a en cartografia de la biodiversitat
22-04-00003 Post-Doctoral en relacions Sòl-Planta
22-04-00002 Contractació per tasques tècniques de l'Agència Nacional EFESC
22-04-00001 Cap de grup KTT I I+D al programa de Gestió Forestal Sostenible
22-03-00026 Tècnic/a especialista en gestió forestal multifuncional - PRÀCTIQUES
22-03-00025 Tècnic/a suport biodiversitat - PRÀCTIQUES
22-03-00024 Tècnic/a especialista biodiversitat - PRÀCTIQUES
22-03-00023 Tècnic/a especialista en gestió forestal i planificació forestal - PRÀCTIQUES
22-03-00022 Tècnic/a especialista de gestió de dades - PRÀCTIQUES
22-03-00021 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Resolució de problemes - PRÀCTIQUES
22-03-00020 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Creació de continguts digitals - PRÀCTIQUES
22-03-00019 Tècnic/a especialista contractació administrativa: digitalització de processos en la implementació del GEEC 2.0 - PRÀCTIQUES
22-03-00018 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - PRÀCTIQUES
22-03-00017 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - PRÀCTIQUES
22-03-00016 Tècnic/a especialista en RRHH en administracions públiques - PRÀCTIQUES
22-03-00015 Tècnic/a en contractació administrativa i procediment administratiu - PRÀCTIQUES
22-03-00014 Tècnic/a suport àrea de serveis - PRÀCTIQUES
22-03-00013 Tècnic/a especialista en Sistema de gestió dels sistemes de qualitat i medi ambient ISO/EMAS - PRÀCTIQUES
22-03-00012 European Project Deputy Coordinator offer
22-03-00011 Gestor/a de dades d'investigació
22-03-00010 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la biodiversitat
22-03-00009 KTT D+I specialist in computational science for environmental modelling and forest planning
22-03-00008 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00007 Personal Investigador en Formació especialista en Química Analítica
22-03-00006 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00005 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00004 International Project Manager
22-03-00003 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00002 Disseny i Gestió de grans bases de dades de biodiversitat
22-03-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-02-00005 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-02-00004 Post-Doctoral position on bird spatial modelling and monitoring research in Europe
22-02-00002 Tècnic/a en ciència de dades d'ecosistemes forestals
22-02-00001 Contractació per la coordinació del Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
22-01-00001 Tècnic/a en Gestió Forestal Multifuncional
21-12-00007 Post-Doctoral offer within the Project H2020 FIRE-RES
21-12-00006 Especialista investigador/a en el cultivo hongos de interés económico
21-12-00005 Part-time researcher on agriculture-wildfire offer
21-12-00004 Especialista Recercador/a en Sanitat Forestal
21-12-00003 Post-Doctoral offer in fluvial dynamics and riparian vegetation
21-12-00002 Offer in biodiversity restoration & ecosystem services provision
21-12-00001 Tècnic/a en relacions diversitat florística i fertilitat del sòl
21-11-00007 Tècnic/a en Política Forestal i Governança
21-11-00006 Expert/a en conservació de la biodiversitat en sistemes forestals
21-11-00005 Tècnic/a de suport en Silvopastoralisme
21-11-00004 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per al monitoreig d´ocells i ratpenats
21-11-00003 Expert/a en gestió de dades i coordinador de projectes
21-11-00002 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l´estudi d´ocells
21-11-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l´estudi d´ocells
21-03-00003 Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats
21-05-00001 Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
21-04-00003 Recercador/a en estudi de ratpenats
21-05-00002 Direcció adjunta de transferència
21-05-00003 Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
21-05-00004 Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d´escenaris forestals
21-06-00001 Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
21-06-00005 Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
21-06-00002 Recercador/a en gestió silvopastoral
21-06-00004 Post-Doctoral offer in forest modelling
21-06-00003 European Project Manager offer
21-05-00005 Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
21-06-00006 Modelling applications & biodiversity big data management
21-08-00002 Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
21-08-00001 Administratiu/va
21-07-00001 European Project Deputy Coordinator offer
21-08-00003 Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
21-09-00001 Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
21-09-00002 Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
21-09-00003 Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
21-09-00004 Postdoctoral offer on plant isotope studies in Mediterranean Agro-ecosystems
21-10-00001 Tècnic/a especialista en química analítica
Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.