Coneixement /
Llibres
Llibres
Publicacions destacades
Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya
Veure fitxa
Manual de gestió de guarets per a la conservació d’ocells estèpics
Veure fitxa
Control de soques afecta-des per Heterobasidion en aclarides
Veure fitxa
Pastoralisme en àrees estratègiques per a prevenció d’incendis forestals
Veure fitxa
Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu
Veure fitxa
Climate change impacts on natural hazards risk management and Civil Protection of wildfires, floods, storms, avalanches, rockfalls and landslides. RECIPE project
Veure fitxa
Llistat de publicacions

78 registres

Títol
Autor
Any +info
Gestió adaptativa i naturalística en boscos mixtos mediterranis subhumits: alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes Coello J, Piqué M, Beltrán M, Coll L, Palero N, Guitart L 2022
Gestión adaptativa y naturalística en bosques mixtos mediterráneos subhúmedos: encinares, castañares, robledales y pinares Coello J, Piqué M, Beltrán M, Coll L, Palero N, Guitart L 2022
Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya Martínez de Aragón, J., Oliach, D., Henriques, R., Collado, E., Morera, A., Ponce, A., Castaño, C., Montón, J., Fortuny, M., de Miguel, S., Alday, J., Bonet, J.A. 2022
Manual de gestió de guarets per a la conservació d’ocells estèpics Giralt, D., Estrada, J., Sardà-Palomera, F., Mañosa, S; Robleño, I., Morales, M., Traba, J., Bota, G. 2022
Pastoralisme en àrees estratègiques per a prevenció d’incendis forestals Taull, M. 2022
Manual de bones pràctiques i accions demostratives per al control de soques afecta-des per Heterobasidion en aclarides i tractaments silvícoles. Software de suport al tractament i a la prevenció de l’afectació Oliva, J. 2022
Gestió forestal adaptativa i naturalística a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: experiències en alzinars, castanyedes i pinedes. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Coello, J; Collado, E; Beltrán, M; Piqué, M. 2022
Manual de gestión naturalística de los bosques de coníferas de Pirineos Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2021
Climate change impacts on natural hazards risk management and Civil Protection of wildfires, floods, storms, avalanches, rockfalls and landslides. RECIPE project Plana, E., Serra, M., Sabella, C. et. al. 2021
Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2020
Manual de gestión de barbechos para la conservación de aves esteparias Giralt, D., Robleño, I., Estrada, J., Mañosa, S., Morales, M.B., Sardà-Palomera, F., Traba, J. y Bota, G., 2018. 2018
Manual de conservación y seguimiento de los quirópteros forestales Juan Tomás Alcalde, Jordi Camprodon, David Guixé, Carlos Ibáñez, Ramón Jato, Luis Lorente, María Napal, Óscar de Paz, Ana Popa-Lisseanu y Elena Roca1 2018
Open door to Ras Brouq (Al Reem Biosphere Reserve), Qatar Al-Thani M.A.F., Al-Obaidly E.A., Humaid M.A., Rashid K.A., Al-Shahwani H., Al-Khulaifi I., Al-Hajari S.A., Valdeon A., Al- Hemaidi A., Castilla A.M. Eds. Al-Attiyah J.A., Al-Kuwari S., Al-Nuaimi T., Al-Neami O.S., Mutawa A.H., Al-Subai K., Trasobares A., Rada B., Castilla A.M. 2017
Operational tools and guidelines for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes Plana E, Font M, Green T 2015
Methods and tools for socio-economic assessment of goods and services provided by Mediterranean forest ecosystems Mavsar R., Varela E., Gouriveau F., Herreros F., Duclercq M. 2014
Méthodes et outils d’évaluation socio-économique des biens et services rendus par les écosystèmes boisés méditerranéens Mavsar R., Varela E., Gouriveau F., Herreros F., Duclercq M. 2014
La gouvernance participative au service de la gestion multifonctionnelle des espaces boisés méditerranéens Soto I., Gouriveau F. (ed.), Plana E., Aznar M., Sanspeur C., Lonjon P., Plan J., Duclercq M. 2014
Participatory governance for the multifunctional management of Mediterranean woodland areas Soto I., Gouriveau F. (ed.), Plana E., Aznar M., Sanspeur C., Lonjon P., Plan J., Duclercq M. 2014
Ecologia dels ocells forestals. Un manual de gestió de la biodiversitat en boscos catalans Camprodon J 2013
Constructed farm wetlands – treating agricultural water pollution and enhancing biodiversity Mackenzie SM, McIlwraith CI, Gouriveau F, Mathews D., Mansfield P, Webb L 2013
Models de gestió per als boscos de pinassa (Pinus nigra Arn.): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST) Beltrán M, Vericat P, Piqué M, Cervera T 2012
Fem Salut! - Guia per la gestió de la salut ambiental municipal Bodet A, Roset L 2012
Models de gestió per a la producció micològica en boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.) Bonet JA, Piqué M, Martínez de Aragón J, Beltran M, Veriat P, Cervera T 2012
Restauración y gestión ecológica fluvial. Un manual de buenas prácticas de gestión de ríos y riberas Camprodon J, Ferreira MT, Ordeix M 2012
Els espais urbans. Manual de gestió d'hàbitats de la fauna vertebrada Camprodon J, Guixé D, Soler-Zurita J (Coord.) 2012
Guide de sylviculture du pin à crochets dans les Pyrénées Cano F, Coll L, Nouguier S, Sivade L 2012
Guía de selvicultura del pino negro en el Pirineo Cano F, Coll L, Nouguier S, Sivade L 2012
Manual para la gestión del recurso micológico forestal en Cataluña Martínez de Aragón J, Oliach D, Henriques R, Fortuny M, Girbal J, Bonet JA 2012
Fitxa 67. El xancre del castanyer. Chryphonectria parasitica (Murrill) Barr Mateu J, Colinas C, Castaño C 2012
Réflexion technique pour la prise en compte du Grand tétras dans la gestion forestière pyrénéenne Ménoni E, Favre-Ayala V, Cantegrel R, Revenga J, Camprodon J, Garcia D, Campion D, Riba L 2012
Payments for Environmental Services: A Way Forward for Mediterranean Forests? Prokofieva I, Wunder S, Vidale E 2012
Models de gestió per als boscos de roure de fulla petita (Quercus faginea) i roure martinenc (Quercus humilis): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST) Vericat P, Piqué M, Beltrán M, Cervera T 2012
Gestión adaptativa al cambio global en masas de Quercus mediterráneos Vericat P, Piqué M, Serrada R 2012
Grouth and yield models in Spain: historical overview, contemporary examples and perspectives Bravo F, Álvarez-González JG, Del Río M, Barrioanta M, Bonet JA, Bravo-Oviedo A, Calama A, Castedodorado F, Crecente-Campo F, Condés S, Diéguez-Aranda U, González-Martínez SC, Lizarralde I, Nanos N, Madrigal A, Martínez-Millán FJ, Montero G, Ordóñez C, Palahí M, Piqué M, Rodríguez F, Rodríguez-Soalleiro R, Rojo A, Ruiz-Peinado R, Sánchez-González MO, Trasobares A, Vázquez-Piqué J 2012
Atles dels ocells de Catalunya a l'Hivern 2006-2009 Herrando S, Brotons L, Estrada J, Guallar S, Anton M 2011
EFI Technical report: A technical report documenting the results of the MCA and CBA procedures for a regional-defined single chain in Baden-Württemberg Prokofieva I, Masjuan R, Wolfslehner B, Lexer M, Rammer W, Bosselmann A, Thorsen B 2011
EFI Technical report: Monetary values of environmental and social externalities for the purpose of cost-benefit analysis in the EFORWOOD project Prokofieva I, Lucas B, Thorsen B, Carlsen K 2011
EFI Technical report: Protocol for performing Cost-Benefit Analysis (CBA) and Cost-Efficiency Analysis (CEA) in EFORWOOD Prokofieva I, Thorsen B 2011
Models de gestió per als boscos de pi blanc (Pinus halepensis Mill.): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals Beltrán M, Piqué M, Vericat P, Cervera T 2011
Manual de ordenación por rodales: gestión multifuncional de los espacios forestales González JM, Piqué M, Vericat P 2011
Models de gestió per als boscos de pi roig Piqué M, Beltrán M, Vericat P, Cervera T, Farriol R, Baiges T 2011
Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal Piqué M, Valor T, Castellnou M, Pagès J, Larrañaga A, Miralles M, Cervera T 2011
Tipologies Forestals Arbrades Piqué M, Vericat P, Cervera T, Baiges T, Farriol R 2011
Models de gestió per als boscos d’alzina (Quercus ilex subsp. ilex) i carrasca (Quercus ilex subsp. ballota): producció de fusta i prevenció d’incendis forestals Vericat P, Piqué M, Beltrán M, Cervera T 2011
Procesos Fluviales y de Cuenca. Número Especial de la Revista Cuaternario y geomorfología. Batalla RJ, Vericat D, Úbeda X 2011
Els boscos propietat d'entitats locals. Informació per a entitats locals Plana E, Aznar M, González A 2011
Impuls a l'economia rural a través de la compra pública sostenible: Guia per a entitats locals. Cots F, Boglio D 2011
Silvicultura de les principals coníferes amb interès productiu introduïdes a Catalunya. Àrea d'Ordenacions Forestals del CTFC i CPF 2011
Silvicultura de les principals coníferes amb interès productiu introduïdes a Catalunya Àrea d'Ordenacions Forestals del CTFC i CPF 2010
Estudio de las características de la astilla forestal y buenas prácticas para su aplicación energética Codina M, López I 2010
El alcaudón chico en España. Población reproductora en 2010 y método de censo. Giralt D, Rivas JL, Albero JC 2010
Els mamífers carnvors d'Andorra: tècniques d'estudi, distribució, conservació, abundància i requeriments ambientals de la comunitat de carnívors als Pirineus (Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural). Guixé D 2010
Manual para valorar el edificio energéticamente eficiente Labèrnia C, Mateus M, Sendrós M, Bondia J, Garcia-Bernaus J 2010
Guía para la producción sostenible de plantas aromáticas y medicinales Moré E, Fanlo M, Melero R, Cristóbal R 2010
La gestió del risc d’incendis forestals des dels municipis i les administracions locals Plana E, Brull J 2010
Innovación en madera. Oportunidades para la construcción sostenible Rodríguez-Trujillo V, Burgos C 2010
Zones d’Aigua. Col·lecció Espais naturals protegits Bodet A, Espuga E 2009
La Gestión Ambiental y la Prevención de Riesgos Laborales en las PYMES Bodet A, Espuga E 2009
Guia pràctica per a la producció de fusta de qualitat: plantacions de noguera i cirerer - aproximació a les condicions catalanes Coello J, Piqué M, Vericat P 2009
Cultivo de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias en Cataluña. 6 años de campos de demostración. Fanlo M, Melero R, Moré, E, Cristóbal R 2009
Estudi de les necessitats formatives en recursos TIC en el sector turístic de la comarca del Solsonès Hernandez MP 2009
Unidades didácticas del Servicio de Asesoramiento en producciones de plantas aromáticas y medicinales - Proyecto INTRADER Moré E 2009
Manual d´ús del Relascopi Bitterlich per a inventaris forestals Obón B, Piqué M, Saura S 2009
Fitxa tècnica: Silvicultura del pi pinyer per a la producció de fusta i pinya Piqué M, Baiges T 2009
El risc d'incendis i la gestió de les finques forestals a la comarca del Solsonès Plana E, Barrigon L, Garriga F, Anguera X 2009
Manual didàctic: Biodiversitat en plantacions de pollancre: Gestió silvícola del pollancre Camprodon, J 2008
Guia del Sector Forestal Català Domínguez G, Rodríguez M, Llongarriu T, Mateu L 2008
La Recerca al CTFC Domínguez G, Brotons L, Ximenis L 2008
La investigación en el CTFC Domínguez G, Brotons L, Ximenis L 2008
The research at the CTFC Domínguez G, Brotons L, Ximenis L 2008
El Medi Natural del Solsonès. Vegetació, flora, fauna vertebrada i espais d’interès Guixé D, Nicolau J, Larruy X, Colell J, Rocaspana R, Mañas D, Devis J 2008
Dossier tècnic nº 26: El cultiu de la tòfona negra Oliach D, Bonet JA, Fischer CR, Olivera A, Martínez de Aragón J, Colinas C 2008
Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Su aplicación en la fauna vertebrada Camprodon J, Plana E 2007
Contribució dels espais verds a la salut i al benestar Pecurul M, Cristóbal R, Fernández A, Pérez S, Dominguez G, Moscoso D 2006
Adaptation and Management of Forage legumes - Strategies forImproved Reliability in Mixed Swards Frankow-Lindberg BE, Collins RP, Lüscher A, Sebastià MT, Helgadottir A 2005
Atlas del Ocells Nidificants de Catalunya 1999-2002 Estrada J, Pedrocchi V, Brotons L, Herrando S 2005
Guia tècnica per al cultiu de tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.) Oliach D, Bonet JA, Fischer CR, Olivera A, Martínez de Aragón J, Martínez-Suz L, Colinas C 2005
Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Su aplicación en la fauna vertebrada Camprodon J, Plana E 2001
Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.