Coneixement /
Llibres i manuals
Llibres i manuals
Publicacions destacades
Guia legal de PAM. Marc regulatori per a la producció a petita escala de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals
Veure fitxa
Wildfire risk awareness and communication: Analysis of good practices.
Veure fitxa
Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya
Veure fitxa
Manual de gestió de guarets per a la conservació d’ocells estèpics
Veure fitxa
Control de soques afecta-des per Heterobasidion en aclarides
Veure fitxa
Pastoralisme en àrees estratègiques per a prevenció d’incendis forestals
Veure fitxa
Llistat de publicacions

26 registres

TÍTOL
AUTORS
ANY FITXA
Guia legal de PAM. Marc regulatori per a la producció a petita escala de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals
Quintana, M., Galera, A., Gavaldà, N., Moré, E. 2024
Wildfire risk awareness and communication: Analysis of good practices.
Plana, E., Serra, M., Nebot, S., Smeenk, A., Macri, P., Vendrell, J., Pronto, L., Canaleta, G., Gomes, J., Alfonso, L. 2024
El bosc del riu: conservació, restauració i governança dels boscos de ribera mediterranis
Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. 2023
El bosque de ribera: conservación, restauración y gobernanza de los bosques de ribera mediterráneos
Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. 2023
The river forest: conservation, restoration and governance of Mediterranean riparian forests
Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. 2023
Als boscos mediterranis abunden els productes alimentaris silvestres amb propietats úniques i exclusives
Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Amaral Paulo, J., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. 2023
En los bosques mediterráneos abundan los productos comestibles silvestres con propiedades únicas y exclusivas
Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Amaral Paulo, J., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. 2023
Mediterranean forests abound with wild food products with unique and exclusive properties
Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Amaral Paulo, J., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. 2023
Les forêts méditerranéennes regorgent de produits alimentaires sauvages aux propriétés uniques et exclusives
Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Amaral Paulo, J., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. 2023
Le foreste mediterranee abbondano di prodotti alimentari selvatici i quali hanno proprietà organolettiche uniche ed esclusive
Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Amaral Paulo, J., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. 2023
Os produtos alimentares silvestres com propriedades únicas e exclusivas abundam nas florestas da bacia do Mediterrâneo
Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Amaral Paulo, J., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. 2023
Can economic incentives help reducing wildfire risk?: Reviewing economic tools to motivate more fire-resilient land management
Wunder, S., Fraccaroli, C., Górriz-Mifsud, E., Varela, E. 2023
Rethinking the role of Civil Society Organisations to increase good forest governance practices in Iran
Pecurul, M. Rovira, M., Mirghasemi, A., Taheri, L., Naghavi, Z. 2023
Gestió adaptativa i naturalística en boscos mixtos mediterranis subhumits: alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes
Coello, J., Piqué, M., Beltrán, M., Coll, L., Palero, N., Guitart, L. 2022
Gestión adaptativa y naturalística en bosques mixtos mediterráneos subhúmedos: encinares, castañares, robledales y pinares
Coello, J., Piqué, M., Beltrán, M., Coll, L., Palero, N., Guitart, L. 2022
Manual d’itineraris de gestió micològica a Catalunya
Martínez de Aragón, J., Oliach, D., Henriques, R., Collado, E., Morera, A., Ponce, A., Castaño, C., Montón, J., Fortuny, M., de Miguel, S., Alday, J., Bonet, J.A. 2022
Manual de gestió de guarets per a la conservació d’ocells estèpics
Giralt, D., Estrada, J., Sardà-Palomera, F., Mañosa, S., Robleño, I., Morales, M., Traba, J., Bota, G. 2022
Pastoralisme en àrees estratègiques per a prevenció d’incendis forestals
Taull, M. 2022
Manual de bones pràctiques i accions demostratives per al control de soques afectades per Heterobasidion en aclarides i tractaments silvícoles. Software de suport al tractament i a la prevenció de l’afectació
Oliva, J. 2022
Gestió forestal adaptativa i naturalística a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: experiències en alzinars, castanyedes i pinedes
Coello, J., Collado, E., Beltrán, M., Piqué, M. 2022
Manual tècnic de conservació i restauració de rius i riberes
Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. 2022
Manual de gestión naturalística de los bosques de coníferas de Pirineos
Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2021
Climate change impacts on natural hazards risk management and Civil Protection of wildfires, floods, storms, avalanches, rockfalls and landslides. RECIPE project
Plana, E., Serra, M., Sabella, C. et. al. 2021
Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu
Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2020
Manual de gestión de barbechos para la conservación de aves esteparias
Giralt, D., Robleño, I., Estrada, J., Mañosa, S., Morales, M.B., Sardà-Palomera, F., Traba, J., Bota, G., 2018
Manual de conservación y seguimiento de los quirópteros forestales
Alcalde, J.T., Camprodon, J., Guixé, D., Ibáñez, C., Jato, R., Lorente, L., Napal, M., De Paz, O., Popa-Lisseanu, A., Roca, E. 2018
Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.