Personal /Direcció General
Trasobares Rodríguez, Antoni
Director
   
antoni.trasobares@ctfc.cat
973 48 1752

Educació Universitària

  • Doctor en Gestió i Economia forestal, Universitat de Joensuu, Finlàndia (2000-2004)
  • Llicenciat en Ciències Forestals, Universitat de Joensuu, Finlàndia (1998-1999)
  • Enginyer de Forests, Especialitat en Medi Ambient, ETSEA, Universitat de Lleida (1996-1998)
  • Enginyer Tècnic Agrícola, ESAB, Universitat Politècnica de Catalunya (1992-1996)

Experiència Professional

  • Director general del CTFC (Des. 2016 -)
  • Director General de Medi Natural i Biodiversitat, DARP, Generalitat de Catalunya (2013 - 2016). Aprovació del pla general de política forestal; estratègia de govern per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal; nou model de gestió forestal en boscos públics (increment del 90% de superfície gestionada entre 2013-2015); activació de diverses mesures per promoure la bioeconomia (entre d'altres, utilització de nous productes de fusta local com el contra-laminat en rehabilitació i construcció d'edificis públics; avaluació i aplicació del concepte de biorefineria).

Prèviament:

Recerca, transferència tecnològica i projectes aplicats en gestió forestal i del medi natural en general.

Institut Federal Suís de Tecnologia, ETH (2009-2012). Coordinació d'un dels principals grups de treball del projecte europeu MOTIVE, finançat per la Comissió Europea (FP7), centrat en el desenvolupament de models i estratègies per adaptar la gestió forestal al canvi climàtic, incloent un cas d'estudi a Catalunya.

Foreco Technologies SL (2004-2009). Consultoria especialitzada en suport a la gestió forestal i la gestió del medi natural. Desenvolupament diversos projectes a nivell nacional i internacional (suport a l'administració pública, universitats, projectes europeus).

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Establiment i coordinació del Projecte Regional pel Mediterrani de l'Institut Forestal Europeu (1999 - 2004).

Recerca

Autor de diverses publicacions científiques (27 publicacions SCI) i de transferència tecnològica en l'àmbit de la gestió forestal multifuncional, l'adaptació al canvi climàtic i l'economia forestal.

Pukkala, T., Aquilué, N., Just, A., Corbera, J. & Trasobares, A. (2024). Developing kNN forest data imputation for Catalonia. Journal of Forestry Research, 35(80). https://doi.org/10.1007/s11676-024-01735-5

Kutchartt E, González-Olabarria JR, Trasobares A, de-Miguel S, Cardil A, Botequim B, Vassilev V, Palaiologou P, Rogai M, Pirotti F (2023). FIRE-RES Geo-Catch: a mobile application to support reliable fuel mapping at a pan-European scale. iForest 16: 268-273. - doi: 10.3832/ifor4376-016 

Górriz-Mifsud E, Ameztegui A, González JR, Trasobares, A. 2022. Climate-smart forestry case study: Spain. In: Hetemäki et al (Eds) Forest Bioeconomy and Climate Change. Elsevier.

Trasobares, A.; Mola-Yudego, B.; Aquilué, N.; González-Olabarria, J.-R.; Garcia-Gonzalo, J.; García-Valdés, R.; De Cáceres, M. (2022). Nationwide climate-sensitive models for stand dynamics and forest scenario simulation, Forest Ecology and Management https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119909.

Palahí M. & Valbuena R. (shared first authorship), Senf C., Acil N., Pugh T.A.M., Sadler J., Seidl R., Potapov P., Gardiner B., Hetemäki L., Chirici G., Francini S., Hlásny T., Lerink B.J.W., Olsson H., González-Olabarria J.R., Ascoli D., Asikainen A., Bauhus J., Berndes G., Donis J., Fridman J., Hanewinkel M., Jactel H., Lindner M., Marchetti M., Marušák R., Sheil D., Tomé M., Trasobares A., Verkerk P.J., Korhonen M. & Nabuurs G.J. Concerns about reported harvests in European forests. Nature 592, E15–E17 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03292-x

Selkimäki, M., González-Olabarria, J.R., Trasobares, A., Pukkala, T. Trade-offs between economic profitability, erosion risk mitigation and biodiversity in the management of uneven-aged Abies alba Mill. standsAnnals of Forest Science 77, 12 (2020). 

Kauppi, P., Hanewinkel, M., Lundmark, L., Nabuurs, GJ., Peltola, H., Trasobares, A. and Hetemäki, L. 2018. Climate Smart Forestry in Europe. European Forest Institute.

Nabuurs, Gert-Jan, Verkerk, Pieter Johannes,  Schelhaas, Mart-Jan, González Olabarria, J.R., Trasobares, A. and Cienciala, Emil. 2018. Climate-Smart Forestry: mitigation impacts in three European regions. From Science to Policy 6. European Forest Institute.

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A. 2017. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy 5. European Forest Institute.

Trasobares, A., Zingg, A., Walthert, L., Bigler, C. 2016. A climate sensitive empirical growth and yield model for forest management planning of even-aged beech stands. Eur J Forest Res 135:263-282. DOI 10.1007/s10342-015-0934-7.

Vilà M, Carrillo-Gavilán A, Vayreda, J, Bugmann H, Fridman J, Grodzki W, Haase J, Kunstler G, Schelhaas M, Trasobares, A (2013). Disentangling Biodiversity and Climatic Determinants of Wood Production. PLoS ONE 8(2): e53530. doi:10.1371/journal.pone.0053530.

González, J.R., Palahí, M., Trasobares, A., Pukkala, T. (2006). A fire probability model for forest stands in Catalonia. Annals of Forest Science 63: 169-176.

Trasobares A., Tomé M., Miina J. 2004. Growth and yield model for Pinus halepensis Mill. in Catalonia, north-east Spain. Forest Ecology and Management 203 (1-3): 49-62.

Trasobares A. and Pukkala, T. 2004. Optimising the management of uneven-aged Pinus sylvestris L. and Pinus nigra Arn. mixed stands in Catalonia, north-east Spain. Annals of Forest Science 61 (8), 747-758.s 

 

 

 

Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.