Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del la web ni dels seus continguts
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOP, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • El CTFC es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquesta web en qualsevol moment i sense previ avís.
  • El CTFC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat.
  • El CTFC no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web
  • L’ús d’aquesta web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Si faciliteu les vostres dades personals al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a la Secretaria del CTFC, domiciliat a Solsona, carretera Vella de Sant Llorenç de Morunys, km.2

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de les qüestions que es suscitin en relació a la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’ usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.