Personal /Bioeconomia i governança
Gené Sera, Jordi
Institut Català de la Fusta
   
jordi.gene@incafust.cat
973 48 1752 (220)

Enginyer Forestal

 
Tècnic del CTFC (2015-present)

Director de l'Institut Català de la Fusta (2005-2015).

Profesor a la Universitat de Lleida (2001-2011)

Tècnic del CTFC (1998-2005)