Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Vericat Querol, Damià
   
damia.vericat@ctfc.es
973 48 1752 ()