Personal /Gestió forestal multifuncional
Vega-García, Cristina
Funcionament i dinàmica del bosc