Personal /Bioeconomia i governança
Martínez de Aragón Remírez de Esparza, Juan
Micologia i patologia forestal
   
mtzda@ctfc.cat
973 48 1752 (219)