Conocimiento / Libros i manuales
Título:
Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu
El manual pretén recollir l’estat actual dels coneixements i experiències pràctiques sobre gestió naturalística de generacions anteriors i més properes. Però, alhora constata que encara resta molt per aprendre, i només ho podrem fer posant en pràctica els coneixements i animant-nos a gestionar el bosc amb aquesta visió i vocació naturalística. Actualment hi ha un gran nombre de boscos europeus, públics i privats, que es gestionen amb criteris semblants als desenvolupats en aquest manual, encara més a les zones de muntanya. En alguns casos, la tradició de fer-ho així es remunta molts decennis, fins i tot més d’un segle. Tanmateix, al nostre país no abunden les experiències d’aquest tipus. Potser per això sigui especialment important posar fil a l’agulla i fer-ho, no només per millorar la gestió dels boscos que tenim encomanada, sinó també per proporcionar una base que serveixi a altres persones propietàries i gestores del medi natural.
Autores:
Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M.
Año:
2020
ISBN:
978-84-09-23118-8
Institución promotora:
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)