Trabaja
con nosotros
El Centre de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) implementa una estrategia de RRHH que incluye un Plan de Igualdad de Oportunidades. El Centre de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) cuenta con la mención de "Human Resources Excellence in Research" (HRS4R) de la Comisión Europea, que la reconoce como institución de investigación europea que promueve un ambiente de trabajo favorable y motivador. Los procedimientos de selección de personal siguen los principios del OTM-R.

Ofertas en curso
24-07-00040 Researcher offer within the Project H2020 FIRE-RES Innovative Technologies and Socio-Ecological-Economic Solutions for FIRE Resilient Territories in Europe
24-07-00042 Tècnic-a Contractació Administrativa Pública
24-07-00041 Tècnic-a Política Forestal i Governança
24-07-00039 Analyst in forest restoration, management and disturbance impacts on biodiversity & ecosystem services under global
24-07-00038 Tècnic-a suport Sòls i Adobs
24-07-00037 Tècnic-a de gestió Silvopastoral
24-07-00035 Tècnic-a suport treball de camp. Grup PAM
24-07-00036 Tècnic-a Especialista TIC i TIG. Suport N1
24-06-00034 Senior Post Doctoral Offer in remote sensing
24-06-00031 Business and Market Solutions Manager (ampliat termini fins 23 de juliol)

Ofertas cerradas
24-05-00022 Tècnic-a en fusteria i producció industrial (ampliat termini fins 21/06/2024)
24-05-00021 Responsable de planta (Hub Tecnològic) (ampliat termini fins el 21/06/2024)
24-05-00023 Tècnic-a de manteniment de producció (ampliat termini fins el 21/06/24)
24-06-00033 Tècnic-a de suport seguiment i gestió de dades biodiversitat
24-06-00032 Tècnic-a especialista en química analítica
24-06-00030 Especialista en ecologia, gestió forestal i ciència de dades
24-06-00029 Especialista KTT D+I gestió forestal i incendis forestals
24-05-00028 Direcció adjunta transferència
24-05-00026 Cap de colla brigada Forestal
24-05-00027 Motoserrista
24-05-00025 Post-Doctoral offer in Ecohydrological modelling and forest management
24-05-00024 TÉCNIC-A ESPECIALISTA EN SOSTENIBILITAT, CIÈNCIES DEL SÒL I MODELITZACIÓ
24-05-00023 Técnico-a de mantenimiento de producción
24-05-00022 Técnico-a en carpintería y producción industrial
24-05-00021 Responsable de planta
24-05-00020 Tècnic-a gestió Silvopastoral
24-05-00019 AGS Tècnic-a suport treball de camp
24-05-00018 UNESCOMED Coordinator offer
24-04-00017 Business and Market Solutions Manager
24-04-00016 Gestor/a de dades de recerca
24-04-00013 Tècnic-a especialista en traducció i redacció de textos científics en anglès i en contractació pública
24-04-00014 Tècnic/a de suport a la recerca
24-03-00012 Tècnic-a de suport en Silvicultura i gestió d’espais agroforestals
24-03-00011 Tècnic-a especialista en modelització de malalties forestals
24-03-00006 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament de dades Biodiversitat
24-03-00010 Tècnic-a especialista en treball de camp per al cens d'ocells
24-03-00009 Tècnic/a especialista en el treball de camp per marcatges d'ocells i cens d'ocells esteparis
24-03-00008 Tècnic/a especialista en treball de camp per a la realització de censos d'ocells esteparis
24-03-00007 Tècnic/a especialista en treball de camp per a la realització de censos d'ocells esteparis
24-03-00005 Tècnic/a turisme grup micologia i tubicultura
24-03-00004 International Project Manager_RES-MAB.pdf
24-03-00003 Tècnic/a suport – Auxiliar àrea de Serveis
24-03-00002 Tècnic/a de suport en medi ambient
24-03-00001 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu
24-02-00008 Especialista KTT & D+I (N0) en l’àmbit de la silvicultura, la planificació forestal multifuncional i la bioeconomia
24-02-00007 Especialista KTT & D+I (N1) en l’àmbit de la silvicultura, la gestió forestal multifuncional i l’adaptació al canvi climàtic
24-02-00006 Tècnic/a en selecció en espècies agroforestals
24-02-00005 Comunicació
24-02-00004 Junior Researcher on Forest and Rural Sociology
24-02-00003 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament de dades de biodiversitat
24-02-00002 Post-doctoral offer in environmental modelling and landscape planning
24-02-00001 Post-doctoral offer in computational mathematics
24-01-00006 Post-Doctoral offer in Ecohydrological modelling and forest management
24-01-00005 Cap de l’Oficina de Promoció de Projectes
24-01-00004 Especialista de transferència de coneixement i tecnologia (KTT) Forestal a les zones de muntanya
24-01-00003 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la biodiversitat
24-01-00002 Expert/a en programació i gestió de bases de dades
24-01-00001 Tècnic/a ENGINYER/A DE FORESTS o similars
23-12-00004 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu
23-12-00003 Post-Doctorate contract on Wildfires and Forest Resilience
23-12-00002 Tècnic/a de suport ECOFUN
23-12-00001 Researcher on Ecosystem Services Economics
23-11-00010 R+D+I Project Manager offer
23-11-00009 Post-Doctoral opportunity within the EU-funded project eco2adapt: “Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests”
23-11-00008 Postdoc specialist in organic Chemestry and Biomass
23-11-00007 Investigador en governança, sensibilització i comunicació de la gestió forestal pública
23-11-00006 Responsable de Recursos Humans
23-11-00005 Researcher on Forest Ecosystem Services Economics
23-11-00004 Tècnic/a en informació i cartografia de biodiversitat
23-11-00003 Tècnic/a en modelització de la Biodiversitat
23-11-00002 Tècnic/a especialista en treball de camp i anàlisis de dades de seguiment de Fauna
23-11-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp en mètodes de seguiment de Fauna
23-10-00002 Tècnic/a de suport a recerca en àmbit socio-economia forestal
23-10-00001 PhD Contract on Wildfires and Forest Resilience
23-09-00003 FI-AGAUR 2024 PhD on precision forestry and forest utilization mechanization and biomass
23-09-00002 Enginyer/a Industrial (especialitat mecànica, termodinàmica o similar)
23-09-00001 Especialista en tecnologies de la informació geogràfica i planificació espacial multi-objectiu
23-08-00003 Tècnic/a especialista en tecnologia de la fusta
23-08-00002 Investigador post-doctoral especialista en tecnologia de la fusta
23-07-00006 Tècnic/a en programació i gestió de bases de dades
23-08-00001 Post-doctoral / Senior researcher offer in computational mathematics
23-07-00005 Tècnic/a en Treball de Camp – Auxiliar Laboratori
23-07-00004 Tècnic/a en diversitat vegetal i microbiana edàfica
23-07-00003 Expert/a en programació i Gestió de bases de dades
23-07-00002 Doctoral researcher in silviculture and forest dynamics
23-07-00001 Researcher in Socio-Economy & Governance
23-06-00006 Technician / Researcher offer in landscape ecology, environmental modelling, and forest planning
23-06-00005 Tècnic/a de laboratori en Química Analítica Aplicada - INVESTIGO
23-06-00004 Tècnic de recerca junior en sòcio-economia forestal - INVESTIGO
23-06-00003 Tècnic/a especialista en micologia i cultiu de tòfones - INVESTIGO
23-06-00002 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu
23-06-00001 Offer in biodiversity restoration & ecosystem services provision
23-05-00012 Tècnic/a de laboratori en Química Analítica Aplicada - INVESTIGO
23-05-00011 Tècnic/a especialista en Ecologia i Gestió de Sistemes Silvopastorals - INVESTIGO
23-05-00010 RESEARCHER ON RISK AWARENESS AND COMMUNICATION
23-05-00009 Tècnic/a especialista en silvicultura i gestió d'espais agroforestals - INVESTIGO
23-05-00008 Doctoral researcher in silviculture and forest dynamics
23-05-00007 Tècnic/a especialista en tecnologies de producció i transformació de planta aromàtica i medicinal - INVESTIGO
23-05-00006 Investigador/a sobre ecosistemes forestals i canvi global - INVESTIGO
23-05-00005 Enginyer de Camins, Canals i Ports – Urbanista
23-05-00004 Estudis comerç i màrqueting
23-05-00003 Tècnic/a en treball de camp – Auxiliar Laboratori
23-05-00002 Tècnic/a especialista en noves tecnologies pel seguiment de la biodiversitat - INVESTIGO
23-05-00001 Tècnic/a especialista treball de camp
23-04-00006 Researcher in Socio-Economy & Governance
23-04-00005 Cap de grup en socio-economia i governança dels sistemes rurals
23-04-00004 Tècnic/a de suport a la recerca - INVESTIGO
23-04-00003 Tècnic/a especialista treball de camp
23-04-00002 Enginyer/a superior industrial (especialitat mecànica, termodinàmica o similar)
23-03-00016 Investigador Sènior en Socioeconomia Forestal
23-04-00001 Post-Doctoral offer in landscape ecology, environmental modelling, and forest planning
23-03-00015 Researcher on Economic Valuation of Ecosystem Services
23-03-00014 Tècnic/a recercador/a en gestió Pastoral i Forestal
23-03-00013 Tècnic/a en Gestió Forestal Multifuncional
23-03-00012 Tècnic/a de suport a la recerca
23-03-00011 Tècnic de suport a recerca en àmbit socio-economia forestal
23-03-00010 Tècnic/a especialista en treball de camp en mètodes de seguiment de fauna
23-03-00008 European Project Deputy Coordinator offer
23-03-00007 Postdoc position on ecology and management of agrosilvopastoral systems
23-03-00006 Tècnic/a especialista en seguiment i tractament de dades de biodiversitat
23-02-00014 Cap de programa adjunt Bioeconomia i Governança
23-03-00005 Auxiliar Administratiu
23-03-00004 Tècnic/a especialista en gestió de projectes
23-03-00003 Responsable de Projectes transversals
23-03-00002 Responsable de Recursos Humans
23-03-00001 Gerència
23-03-00009 Tècnic/a especialista en gestió i planificació forestal
23-02-00013 Estudis comerç i màrqueting
23-02-00012 Enginyer/a superior industrial (especialitat mecànica, termodinàmica o similar)
23-02-00011 Personal investigador amb formació en Química, Farmàcia, Biotecnologia, Agronomia o Biologia
23-02-00010 Tècnic/a en relacions diversitat florística i fertilitat del sòl
23-02-00009 Tècnic/a en paisatges resilients i serveis ecosistèmics socials i culturals
23-02-00008 Tècnic/a investigador en malalties forestals / Enginyeria Forestal
23-02-00007 Tècnic/a especialista en contractació administrativa i procediment administratiu- Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00006 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Resolució de problemes - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00005 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Creació de continguts digitals - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00004 Tècnic/a especialista contractació administrativa: digitalització de processos en la implementació del GEEC 2.0 - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòri
23-02-00003 Tècnic/a suport àrea de Serveis - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00002 Tècnic/a especialista en Sistema de gestió dels sistemes de qualitat i medi ambient ISO/EMAS - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-02-00001 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la Biodiversitat
23-01-00010 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament / gestió de dades de biodiversitat - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00009 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament de dades de biodiversitat - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00008 Tècnic/a especialista en gestió forestal i planificació forestal - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00007 Tècnic/a de suport a recerca en àmbit sociologia i governança forestal - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00006 Tècnic/a de suport a recerca en àmbit economia forestal - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00005 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00004 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00003 Tècnic/a especialista en RRHH en administracions públiques - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00002 Tècnic junior de gestió de projectes - Primera Experiència Professional en les administracions públiques de contractació de persones joves aturades - Segona Convocatòria 2022
23-01-00001 Postdoc especialista en patologia vegetal
22-12-00004 Water Economics Specialist
22-12-00003 RESEARCHER ON FOREST POLICY AND GOVERNANCE
22-12-00002 PhD Contract on Soil and Forest Management
22-12-00001 Personal investigador en formació en química orgànica
22-11-00018 Researcher on Social dimensions of Nature Based Solutions
22-11-00017 Tècnic/a en modelització de la biodiversitat
22-11-00016 Tècnic/a en cartografia de la biodiversitat
22-11-00015 Graduat/da en ciències ambientals
22-11-00014 Forest biodiversity, Carnivore conservation in human-dominated landscapes & Biodiversity data management for applied conservation
22-11-00012 POSTDOC POSITION ON FOREST MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION
22-11-00013 Coordinació adjunta del LIFE Uncinata
22-11-00009 POST-DOCTORAL OFFER WITHIN THE EUROPEAN PROJECT InterRest- BiodivERsA
22-11-00011 Direcció adjunta de recerca
22-11-00010 Auxiliar Manteniment
22-11-00007 Tècnic/a especialista en ecologia, biodiversitat, serveis ecosistèmics i gestió dels ecosistemes forestals
22-11-00008 Tècnic/a especialista en mètodes de monitoratge de vertebrats, Gestió i Anàlisis de dades
22-11-00006 Tècnic/a especialista en transferència de tecnologia i innovació
22-11-00005 Researcher on Natural Resources and Rural Economics
22-11-00004 Contractació per tasques tècniques de l’Agència Nacional EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council)
22-11-00003 Tècnic especialista de la cadena de valor dels biocombustibles agroforestals
22-11-00001 European Project Management Specialist
22-11-00002 PhD CONTRACT OFFER IN BIODIVERSITY CONSERVATION AND PHOTOVOLTAIC RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT
22-10-00003 FI-AGAUR 2023 PhD ON FOREST MANAGEMENT AND BIODIVERISTY CONSERVATION
22-10-00002 Post-doc especialista en química orgànica i biomassa
22-10-00001 Responsable de projectes transversals
22-09-00003 Tècnic/a en Gestió Multifuncional
22-09-00002 Tècnic/a de suport a la recerca
22-09-00001 Tècnic/a especialista de conservació i millora de recursos genètics en espècies forestals/agroforestals
22-08-00002 Tècnic/a especialista de conservació i millora de recursos genètics en espècies forestals/agroforestals
22-08-00001Tècnic/a en informació de biodiversitat
22-07-00009 Researcher in Socio-Economy & Governance
22-07-00005 Responsable de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST)
22-07-00008 Cap de Programa de Bioeconomia i Governança
22-07-00007 Contractació per la coordinació del Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
22-07-00006 Post-Doctoral offer within the Project H2020 FIRE-RES “Innovative Technologies and Socio-Ecological-Economic Solutions for FIRE Resilient Territories in Europe”
22-07-00004 Tècnic/a de suport a la recerca en el marc del projecte “Els efectes llegat dels cultius mixtes de farratges ecològics com a eina d’optimització de la productivitat agronòmica i el medi ambient”
22-07-00003 Tècnic/a especialista en paisatges resilients i serveis ecosistèmics socials i culturals
22-07-00002 Project Manager offer
22-05-00006 Auxiliar de manteniment
22-07-00001 Tècnic/a especialista en gestió forestal i incendis forestals
22-06-00006 Tècnic/a en gestió de projectes
22-06-00005 Tècnic/a especialista en gestió forestal i biodiversitat
22-06-00004 Tècnic/a especialista en gestió forestal i incendis forestals
22-06-00002 Expert/a en sistemes d'informació geogràfica i planificació espaial multi-objectiu
22-06-00001 Técnic/o cualificado en simulación del estrés hídrico en matorrales (PROYECTO MATOSEG, Fundación Biodiversidad)
22-05-00005 Tècnic/a especialista en Micologia
22-05-00004 Scientific Communication Officer
22-05-00003 Tècnic/a en modelització de biodiversitat
22-05-00002 Junior Researcher in Socio-Economy & Governance
22-05-00001 Tècnic/a de suport a la recerca en el marc del projecte 'Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area (SUSFORAGE)'
22-04-00004 Tècnic/a en cartografia de la biodiversitat
22-04-00003 Post-Doctoral en relacions Sòl-Planta
22-04-00002 Contractació per tasques tècniques de l'Agència Nacional EFESC
22-04-00001 Cap de grup KTT I I+D al programa de Gestió Forestal Sostenible
22-03-00026 Tècnic/a especialista en gestió forestal multifuncional - PRÀCTIQUES
22-03-00025 Tècnic/a suport biodiversitat - PRÀCTIQUES
22-03-00024 Tècnic/a especialista biodiversitat - PRÀCTIQUES
22-03-00023 Tècnic/a especialista en gestió forestal i planificació forestal - PRÀCTIQUES
22-03-00022 Tècnic/a especialista de gestió de dades - PRÀCTIQUES
22-03-00021 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Resolució de problemes - PRÀCTIQUES
22-03-00020 Tècnic/a especialista Implementació PDS: Creació de continguts digitals - PRÀCTIQUES
22-03-00019 Tècnic/a especialista contractació administrativa: digitalització de processos en la implementació del GEEC 2.0 - PRÀCTIQUES
22-03-00018 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - PRÀCTIQUES
22-03-00017 Tècnic/a especialista en digitalització de processos: Implementació ERP SAP BUSSINES ONE - PRÀCTIQUES
22-03-00016 Tècnic/a especialista en RRHH en administracions públiques - PRÀCTIQUES
22-03-00015 Tècnic/a en contractació administrativa i procediment administratiu - PRÀCTIQUES
22-03-00014 Tècnic/a suport àrea de serveis - PRÀCTIQUES
22-03-00013 Tècnic/a especialista en Sistema de gestió dels sistemes de qualitat i medi ambient ISO/EMAS - PRÀCTIQUES
22-03-00012 European Project Deputy Coordinator offer
22-03-00011 Gestor/a de dades d'investigació
22-03-00010 Tècnic/a en informació i planificació de la conservació de la biodiversitat
22-03-00009 KTT D+I specialist in computational science for environmental modelling and forest planning
22-03-00008 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00007 Personal Investigador en Formació especialista en Química Analítica
22-03-00006 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00005 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00004 International Project Manager
22-03-00003 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-03-00002 Disseny i Gestió de grans bases de dades de biodiversitat
22-03-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-02-00005 Tècnic/a especialista en treball de camp
22-02-00004 Post-Doctoral position on bird spatial modelling and monitoring research in Europe
22-02-00002 Tècnic/a en ciència de dades d'ecosistemes forestals
22-02-00001 Contractació per la coordinació del Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
22-01-00001 Tècnic/a en Gestió Forestal Multifuncional
21-12-00007 Post-Doctoral offer within the Project H2020 FIRE-RES
21-12-00006 Especialista investigador/a en el cultivo hongos de interés económico
21-12-00005 Part-time researcher on agriculture-wildfire offer
21-12-00004 Especialista Recercador/a en Sanitat Forestal
21-12-00003 Post-Doctoral offer in fluvial dynamics and riparian vegetation
21-12-00002 Offer in biodiversity restoration & ecosystem services provision
21-12-00001 Tècnic/a en relacions diversitat florística i fertilitat del sòl
21-11-00007 Tècnic/a en Política Forestal i Governança
21-11-00006 Expert/a en conservació de la biodiversitat en sistemes forestals
21-11-00005 Tècnic/a de suport en Silvopastoralisme
21-11-00004 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per al monitoreig d´ocells i ratpenats
21-11-00003 Expert/a en gestió de dades i coordinador de projectes
21-11-00002 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l´estudi d´ocells
21-11-00001 Tècnic/a especialista en treball de camp i tractament/gestió de dades per a l´estudi d´ocells
21-03-00003 Contractació per a la preparació del dossier exempció nitrats
21-05-00001 Contractació per la coordinació Centre UNESCO de Reserves de la Biosfera Mediterrànies
21-04-00003 Recercador/a en estudi de ratpenats
21-05-00002 Direcció adjunta de transferència
21-05-00003 Expert/a en maquinària i aprofitaments forestals
21-05-00004 Expert/a en gestió de bases de dades i anàlisi d´escenaris forestals
21-06-00001 Post-Doctoral offer in forest hydrology and ecohydrological modelling
21-06-00005 Tècnic/a en inventari i seguiment de biodiversitat
21-06-00002 Recercador/a en gestió silvopastoral
21-06-00004 Post-Doctoral offer in forest modelling
21-06-00003 European Project Manager offer
21-05-00005 Expert/a en programació i gestió de Bases de Dades
21-06-00006 Modelling applications & biodiversity big data management
21-08-00002 Tècnic/a especialista en gestió multifuncional i planificació forestal
21-08-00001 Administratiu/va
21-07-00001 European Project Deputy Coordinator offer
21-08-00003 Especialista KTT D+I en gestió forestal i sistemes agroforestals
21-09-00001 Especialista recercador/a en tractament de dades i anàlisis estadístics
21-09-00002 Tècnic/a de camp - Auxiliar de laboratori
21-09-00003 Tècnic/a de suport inventaris micològics i processat de mostres
21-09-00004 Postdoctoral offer on plant isotope studies in Mediterranean Agro-ecosystems
21-10-00001 Tècnic/a especialista en química analítica