Personal /Gestió forestal multifuncional
Sala Prat, Miquel
Ecologia i gestió silvopastoral
   
miquel.sala@ctfc.es
973 48 1752 ()