Personal /Gestió forestal multifuncional
Navarro Prados, Sònia
Gestió forestal sostenible
   
973 48 1752 ()

Tècnica Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics.

Estudis de Ciències Ambientals en curs

Experiència professional en el camp dels inventaris, la planificació i la gestió dels espais naturals. Ha treballat com autònoma i també en diverses entitats vinculades al món forestal (Paratge Natural d'interés nacional de Poblet, Consorci Forestal de Catalunya, Centre de la Propietat Forestal, Forestal Catalana, concretament en el manteniment del Parc Natural del Cadí Moixeró i al CTFC, desenvolupant diversos projectes en l'àmbit dels inventaris, seguiment i assajos de plantació d'espècies arbrades (frondoses nobles) per a la producció de fusta de qualitat, en la xarxa de parcel.les permanents del projecte europeu Life Pinassa i Life Suber, projecte Sustaffor en l'ànàlisi de camp i seguiment de les tècniques de restauració sobre plantacions agroforestals així com en el seguiment de la xarxa pirinenca de galliformes en el marc del projecte Interreg A Gallipyr, entre d'altres.