Personal /Gestió forestal multifuncional
Velez, Heriberto
Funcionament i dinàmica del bosc