Personal /Bioeconomia i governança
Rodriguez Bayo, Judit
Aprofitaments fusters i biomassa
   
judit.rodriguez@ctfc.es
973 48 1752 (300)

Postgrau en Anàlisi i Intervenció socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat. Universitat de Barcelona. 2005

Postgrau en Gestió Ambiental a l’Empresa i a l’Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi. Universitat de Barcelona. 2004

Enginyeria de Forests. Universitat de Lleida. 2000

Enginyeria Tècnica Forestal. Universitat de Lleida. 1996

Experiència laboral:

Des del 2011: Tècnica i recercadora sènior del Grup d'Aprofitaments Fusters i Biomassa. Principals projectes: Biomass Trade Centre II i INFRES.

2005-2010: Responsable del Grup d'Aprofitaments Fusters i Biomassa.

2000-2015: Tècnica i recercadora en aprofitaments forestals fusters i bioenergia forestal.

Rodríguez, J.; Athanassiadis, D.; Raitila, J.; Walkiewicz, J.; Dees, M.; Tuerkmengil, T.; Vos, J.; Raa, R. te; Asikainen, A.; Spinelli, R.; Tusell, J.M. 2015. Plan for promoting the demonstrated systems and technologies for further development – D6.4. Recuperat des de http://infres.eu/en/results/

Riala, M.; Athanassiadis, D.; Rodríguez, J. 2015. Development potential of inventions in forest biomass harvesting - D 6.3. Recuperat des de http://infres.eu/en/results/

Athanassiadis, D.; Wallsten, J.; Spinelli, R.; Rodríguez, J.; Raitila, J.; te Raa, R.; Vos, J.; Dees, M.; Tuerkmengil, T.; Walkiewicz, J. 2014. Technological and economic barriers to introduce and apply innovations in forest energy sector – D6.1. Recuperat des de http://infres.eu/en/results/

Rodríguez, J. 2014. Document de discussió i recull informatiu sobre gestió de l’emmagatzematge de biomassa forestal a Catalunya i risc d’incendi. 2014. Recuperat des de http://afib.ctfc.cat/document-de-discussio-i-recull-informatiu-sobre-gestio-de-l%E2%80%99emmagatzematge-de-biomassa-forestal-a-catalunya-i-risc-d%E2%80%99incendi

Rodríguez, J.; Navarro, P.J.; López, I. 2014. Informe sobre emissions i biomassa llenyosa. Inèdit, informe preliminar. Projecte Biomass Trade Centre II.

Rodríguez, J. 2013. Centres de Comercialització i Logística de Biomasses. Oficina tècnica de suport a la biomassa forestal, per a la Direcció General de Medi Natural. 59 pp.

Rodríguez, J. i col. (Piqué, M.; Bjorheden, R.; Miviere, J.M.; Sanz, F.; Piñeiro, G. i Juanati, C.). 2006. Aprofitament i desembosc de biomassa forestal. Ed. CPF-DMAH. Col. Sistemes i tècniques de desembosc, 3: 187 pp.

Rodríguez, J.; Juanati, C.; Piqué, M. i Tolosana, E. 2005. Tècniques de desembosc a l’aprofitament forestal, condicionants, mitjans i recomanacions. Exemple a Catalunya.  Ed. CPF-DMAH. Col. Sistemes i tècniques de desembosc, 1: 209 pp.