Staff / Gestión forestal multifuncional
Busquets Olivé, Eduard
Gestión forestal sostenible
   
eduard.busquets@ctfc.cat
973 48 1752 (266)

- Autor participant a Coppice Forest in Europe

- Autor participant a l'article Strategic and tactical planning to improve suppression efforts against large forest fires in the Catalonia region of Spain

- Autor participant a Guia de recomanacions i mesures d’adaptació al canvi climàtic en la gestió de Quercus suber