Personal /Dinàmica del paisatge i biodiversitat
Recoder Ollé, Laura
Biologia de la conservació
   
laura.recoder@ctfc.es
973 48 1752 ()

Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 2007 - 2012

Màster en Ecologia Aplicada cursat a les Universitats de Poitiers (França), Kiel (Alemanya) i East Anglia (Anglaterra) dins del programa Erasmus Mundus. 2014 - 2016.

Experiència

Tècnica de transferència i suport a la recerca. Ha treballat en projectes encarats a donar suport a la presa de decisions en matèria de conservació de la biodiversitat a través d’evidència científica.

Principalment ha dut a terme la seva feina desenvolupant un sistema d’anàlisi de l’estat de la biodiversitat a partir de l’anàlisi de les pressions o els factors de canvi que actuen a nivell de paisatge i de la sensibilitat dels diferents elements de biodiversitat envers les diferents pressions.

També ha treballat en modelització de la qualitat de l’hàbitat de diferents espècies amenaçades.